Ekonomisk Information

Många och starka

Närkefrakt är en ekonomisk förening som ägs av ett hundratal åkerier

Närkefrakt består av knappt 100 delägare som tillsammans förfogar över ca 300 fordon och företaget har ett 50-tal anställda. 

Närkefraktkoncernen består av moderbolaget som är en ekonomisk förening samt fyra dotterbolag. Koncernens totala omsättning för år 2015 var 564 mkr med ett rörelseresultat på 4,4 mkr. Soliditeten i koncernen var 44,8%.