A.L.I. Frakt + Närkefrakt = Sant

Närkefrakt med drygt 330 tunga fordon och A.L.I. Frakt med 50 fordon har kommit överens om att gå samman och samlas under Närkefrakts namn. Det formella samgåendet träder i kraft 1 januari 2022. A.L.I. Frakts delägare kommer sälja sina andelar till Närkefrakt och bli delägare i Närkefrakt. Båda företagen verkar på Sveriges transportmarknad men med delvis olika kundsegment, vilket gör att sammanslagningen ger både en större bredd och öppnar för optimering av beläggningsgraden. Fokus på personligt bemötande, hög kvalitet och kundanpassade flexibla upplägg karakteriserar båda företagen.

Totalt kommer det nya bolaget att ha drygt ett hundra delägaråkerier i varierande storlek och omsätta totalt ca 800 mkr. Företagets drift kommer centraliseras till Örebro där både tjänstemän och terminal kommer finnas och den nybyggda anläggningen på Pilängen är navet.

”Det ska bli väldigt roligt och intressant att skapa ett ännu starkare bolag med över hundra engagerade delägaråkerier. På dagens marknad med höga krav på effektivitet och hållbar utveckling kommer det vara en styrka att vara så stora och täcka en sådan verksamhetsbredd som Närkefrakt inklusive A.L.I. Frakt kommer göra.” säger Fredrik Öjdemark, nuvarande VD för Närkefrakt och VD för det sammanslagna bolaget.