Fair Transport ett självklart val för oss

Närkefrakt är anslutna till Fair transport

Hållbara transporter utförda av ansvarstagande åkeriföretag

Väljer du ett Fair Transport-företag köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö.

Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

Fair Transport stärker seriösa åkerier och transportföretag i en hård konkurrens och gör det lättare för ansvarstagande transportköpare att välja rätt transportör.

 

 

 

Logo