Hållbarhets-presentation 2020

Hållbarhetspresentation för 2020

Engagemang är nyckeln för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Vi har under 2020 fortsatt att arbeta för en hållbar framtid tillsammans med våra kunder, delägare, chaufförer och personal.

Med leverantörsbedömningar säkrar vi hela transportkedjan. Vi anlitar de leverantörer som kan ge det våra kunder kräver gällande säkerhet och miljö.

Med hastighetskontroller och kör- & vilotidskontroller säkrar vi våra chaufförers hälsa och säkerhet.

Med information och utbildning säkrar vi vår trafikledning så de är redo för att hantera och planera hållbara körningar.

Med app-funktion säkrar vi vår kommunikation med chaufförer, optimering av gods och leveransprecision.

Med aktivt förbättringsarbete hittar vi hållbara lösningar för vår verksamhet.

Genom att följa upp våra kunders krav, påverka leverantörer och våra åkerier skapar vi ett tryggt hållbarhetsarbete.

Läs hela Hållbarhetspresentationen här!