Information gällande Coronaviruset

Information om Corona

Vänligen ta del av bifogad information: 

Information och beredskapsplan 

 

Vid kundleveranser har vi tillfälligt ändrat följande rutin:

För att minimera smittspridning i rådande situation har vi tillsvidare bestämt att chaufförerna får utföra mottagarkvittenserna åt kunden under kundens översyn och godkännande. Detta skulle då kunna genomföras genom att chauffören själv kvitterar på glaset med mottagarens för- och efternamn registrerat samt tydliga initialer som signatur. Detta behöver då ske i samråd med mottagaren och med mottagarens muntliga godkännande. Detta är då för att både chauffören och mottagaren skall känna sig trygga vid leveransen”