Varannan transport på förnybart

2018 gick varannan transport på förnybart! 
På Närkefrakt arbetar vi för att göra dina transporter fossiloberoende. Under 2018 ökade vi andelen förnybart bränsle till 51 procent och fortsatte arbetet att minska utsläppen av fossila koldioxider. 2015 var siffran 35 procent och från och med nu kommer vi att sammanställa och redovisa vår faktiska minskning av koldioxid varje år. 

– Utsläppen för inrikestransporter ska senast år 2030 ha minskat med 70 procent jämfört med 2010 och eldrivna fordon behövs för att nå det målet. Vi följer med spänning planeringsprocessen för en elväg mellan Örebro och Hallsberg, säger VD Fredrik Öjdemark.

Pilotsträckan ska vara startklar i slutet av år 2021. Trafikverkets val står mellan Örebro–Hallsberg eller Nynäshamn–Västerhaninge.