Delägare

Många och starka

Närkefrakt levererar med hög kvalitet och stort engagemang tack vare våra fantastiska delägare.

Närkefrakts uppgift är att sälja och förmedla fordonstjänster på uppdrag av våra delägare.

Närkefrakt ägs av ca 90 företag som tillsammans bidrar till verksamheten med både fordon och yrkeskompetens inom olika områden vilket ger oss en unik bredd.
Alla våra delägare verkar under Närkefrakts generella krav och föreningens stadgar.

Efterfrågan på marknaden styr hur många delägare vi är.
Kontakta oss för mer information.