Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägg* Närkefrakt Ek För:
Bygg & Anläggning

Basmånad 2008-01-01
*Icke avtalskunders DMT kan som lägst vara 0%

2019 Anläggning, T08SÅ19

Månad

Drivmedelstillägg (%)

Jan 3,4
Feb 3,1
Mar 3,6
Apr 3,8
Maj 4,1
Jun  
Jul  
Aug  
Sep  
Okt  
Nov  
Dec  

2018 Anläggning, T08SÅ19

Månad

Drivmedelstillägg (%)

Jan 2,0
Feb 2,4
Mar 2,3
Apr 2,1
Maj 2,7
Jun 3,4
Jul 3,4
Aug 3,5
Sep 3,7
Okt 4,0
Nov 4,5
Dec 4,3

2017 Anläggning, T08SÅ19

Månad

Drivmedelstillägg (%)

Jan 1,5
Feb 1,6
Mar 1,6
Apr 1,3
Maj 1,6
Jun 1,2
Jul 0,9
Aug 0,9
Sep 0,8
Okt 1,0
Nov 1,5
Dec 1,8

2016 Anläggning, T08SÅ19

Månad

Drivmedelstillägg (%)

Jan -1,1
Feb -1,3
Mar -1,1
Apr -0,7
Maj -0,5
Jun -0,1
Jul  0,4
Aug 0,4
Sep 0,2
Okt 0,3
Nov 1,0
Dec 0,8

2015 Anläggning, T08SÅ19

Månad

Drivmedelstillägg (%)

Jan 0,5
Feb 0
Mar 0,9
Apr 1,0
Maj 1,1
Jun 1,5
Jul 1,2
Aug 1,2
Sep 0,3
Okt 0
Nov -0,2
Dec -0,3

Drivmedelstillägg* Närkefrakt Ek För:
Fjärr & Distribution

Basmånad 2008-01-01
*Icke avtalskunders DMT kan som lägst vara 0%

2019 Fjärr & Distribution, T08SÅ13

Månad

Drivmedelstillägg (%)

Jan 6,7
Feb 6,0
Mar 7,0
Apr 7,4
Maj 8,0
Jun  
Jul  
Aug  
Sep  
Okt  
Nov  
Dec  

2018 Fjärr & Distribution, T08SÅ13

Månad

Drivmedelstillägg (%)

Jan 3,6
Feb 4,4
Mar 4,1
Apr 3,9
Maj 5,3
Jun 6,6
Jul 6,6
Aug 6,9
Sep 7,3
Okt 7,9
Nov 8,8
Dec 8,5

2017 Fjärr & Distribution, T08SÅ13

Månad

Drivmedelstillägg (%)

Jan 2,6
Feb 2,9
Mar 2,9
Apr 2,4
Maj 2,8
Jun 2,2
Jul 1,5
Aug 1,5
Sep 1,5
Okt 1,8
Nov 2,6
Dec 3,3

2016 Fjärr & Distribution, T08SÅ13

Månad

Drivmedelstillägg (%)

Jan -1,9
Feb -2,3
Mar -2,0
Apr -1,2
Maj -0,8
Jun -0,1
Jul  0,8
Aug 0,8
Sep 0,3
Okt 0,5
Nov 1,7
Dec 1,5

2015 Fjärr & Distribution, T08SÅ13

Månad

Drivmedelstillägg (%)

Jan 0,9
Feb 0
Mar 1,6
Apr 1,7
Maj 1,9
Jun 2,6
Jul 2,1
Aug 2,1
Sep 0,5
Okt 0
Nov -0,4
Dec -0,5