Ekonomisk Information

Många och starka

Närkefrakt är en ekonomisk förening som ägs av ett hundratal åkerier

Närkefrakt består av 84 delägare som tillsammans förfogar över ca 280 fordon och föreningen med dotterbolag har ett drygt 50-tal anställda. 

Närkefraktkoncernen består av moderbolaget som är en ekonomisk förening samt sex dotterbolag. Koncernens totala omsättning för år 2017 var 650 mkr med ett rörelseresultat på 4,3 mkr. Soliditeten i koncernen var 43,8%.