Boka tjänst

Bygg & Anläggning

019-20 63 03

 • Anläggningstransporter
 • Schaktmassor
 • Asfalt
 • Ballast
 • Entreprenader

Fjärr & Distribution

019-20 63 01

 • Dörr till dörrservice
 • Styckegodstransporter
 • Pall, paket, skrymmande gods

Kranbilstransporter

019-20 63 02

 • Öppna fordon
 • Kranbilar
 • Specialfordon
 • Bredlaster
 • Väggelement
 • Byggmaterialtransporter

Miljötransporter

019-20 63 04

 • Slamsugning
 • Restprodukter
 • ADR-transport
 • Högtryckspolning köksavlopp till vägtrummor.
 • Hushållssopor

Terminal

070-629 36 71

 • Godshantering
 • Omex, omlastning

Tipp & Återvinning

019-20 63 03

 • Berg- & schaktmassor
 • Restprodukter
 • Sortering & betongkrossning
 • Jord, flis & grusprodukter

Verkstad

019-57 21 95

 • Swedac ackrediterad lastbilsverkstad
 • Motorreparationer
 • Bromsreparationer
 • Transmissionsreparationer
 • Fordonsbyggnationer

Vinterväghållning

019-20 63 03

 • Snöröjning
 • Halkbekämpning
 • Salta, ploga, sanda och röja bort snömassor

 

Lager 

019-20 63 26

 • 2000 kvm för kortidslagring
 • varmlager
 • kallager