Nyheter

12 jun 2019

Nya öppettider terminal

Måndag till Torsdag öppet från kl.00:00 till 20:00

Fredagar öppet från kl.00:00 till 18:00

(stängt lördagar och söndagar)

28 maj 2019

Närkefrakt Invigning

Nu finns vi på Pilängsgatan 15 i Örebro

Vi uppskattar att runt 550-600 personer kom för att vara med på vår invigning.

Tack alla som var med och gjorde vår dag till en succé

 

04 apr 2019

Lagerytor Närkefrakt

08 jan 2019

Prisjustering 2019

Se bifogat brev för information.

14 sep 2018

Kundmottagare med mekanikerkompetens

Kundmottagare med mekanikerkompetens till Närkefrakt verkstad

För mer info om tjänsten vänligen se bifogat!

Kundmottagare med mekanikerkompetens

21 jun 2018

Närkefrakts Appen

Vi är i full gång med att funktionalitetstesta den nya Närkefrakts Appen som kommer ersätta vår nuvarande mobildatalösning.

För mer info, se bifogade dokument

 

14 maj 2018

Personinformationslagring

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy gäller omedelbart för nya kunder och från och med den 25 maj 2018 för befintliga kunder. Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

Innehåll

Omfattning och samtycke

Personuppgiftsansvarig

Insamling av personuppgifter

Information som vi samlar in automatiskt

Information som du lämnar till oss

Information som vi samlar in från andra källor

Användning av personuppgifter

Utlämnande av personuppgifter

Cookies, webb-beacons och liknande teknik

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Överföring av personuppgifter

Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

Dina rättigheter

Kontakta oss

 

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Närkefrakts webbplats och för alla relaterade webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg där det finns en hänvisning till denna Integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kommer att publicera eventuella ändringar i denna integritetspolicy. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna Integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Närkefrakt ek. förening, org. nummer 769601-2207, (nedan benämnt “Närkefrakt”) är personuppgiftsansvarig. Närkefrakt är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som du nyttjar samt inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Om du använder dig av någon av Närkefrakts tjänster så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige.

Vi samlar in följande typer av information, inklusive personuppgifter, för att ge dig möjlighet att använda och få tillgång till våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg, för att ge dig en personligt anpassad och bättre upplevelse vid nyttjandet av Närkefrakts tjänster. Insamling kan även ske genom kundbesök, vid avtals och offertskrivningar och liknande.

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker våra webbplatser, använder våra applikationer, tjänster och verktyg, så samlar vi i vissa fall automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare och omfattar: enhetens ID eller unika identifierare, personnummer, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.

Information som du lämnar till oss

Vi får samla in och spara sådan information som du uppger på våra webbplatser eller som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplatser, applikationer, tjänster eller verktyg. Detta omfattar:

information som du lämnar till oss vid registrering av ett konto, inklusive e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, kontaktinformation, och (beroende på vilken tjänst som används) i förekommande fall ekonomisk information såsom bankkontonummer, leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt samt, om leveranstjänster tillhandahålls genom ett av våra integrerade system, annan relevant leveransinformation (leveransstatus) som sparas av den valda leveranspartnern.

Information som vi samlar in från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje parter och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta demografisk information och navigationsinformation, kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra webbplatser, och/eller kunna använda våra tjänster, applikationer och verktyg, ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att acceptera denna Integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

ge dig åtkomst till våra webbplatser och de tjänster och den kundservice som du begär;

förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter och för att upprätthålla Närkefrakts säkerhetspolicy.

kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa ev. transportuppdrag, lösa problem våra webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag;

jämföra information för att kontrollera riktigheten och verifiera den med tredje man;

tillhandahålla dig andra tjänster som du begär och som beskrivs när vi samlar in informationen; och med ditt samtycke:

rikta marknadsföring till dig genom att skicka marknadsföringsmaterial om Närkefrakts produkter och tjänster. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att skräddarsy vissa tjänster eller användarupplevelser för att bättre matcha dina intressen;

tillhandahålla dig platsspecifika valmöjligheter, funktioner eller erbjudanden om du väljer att dela din platsinformation genom tjänsterna. Vi kommer att använda denna information för att öka webbplatsernas och tjänsternas säkerhet samt tillhandahålla dig platsbaserade tjänster såsom annonsering, sökresultat och annat anpassat innehåll;

svara på dina önskemål, till exempel för att kontakta dig om en fråga du skickat till vår kundtjänst; och för vårt berättigade intresse:

hantera våra dagliga affärsbehov; eller för övervakning och analysändamål.

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna Integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att;

informera dig om våra och våra koncernbolags webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg;

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring

Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss, så kan du välja att inte stå med i listor för div utskick och i kommunikationen från oss.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna Integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst i samma utsträckning till våra webbplatser, applikationer och verktyg eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds och som tillåts enligt denna Integritetspolicy.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, upprätthålla våra policys och säkerhet. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom men inte begränsat till kundservice, bedrägeriutredningar, fakturaindrivning, lojalitetsprogram och drift av webbplatser).

Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss eller dig. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, stat eller provins, postadress, telefonnummer, e-postadress, historik för användarnamn, IP-adress, klagomål om bedrägeri samt bud- och säljhistorik.

Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om ditt konto, uteblivna betalningar, eller andra överträdelser av ditt konto som kan framgå i din kreditupplysning i den utsträckning det tillåts enligt lag.

Cookies, webb-beacons och liknande teknik

När du besöker eller använder våra webbplatser, tjänster, applikationer, kommunikationskanaler (såsom e-post) och verktyg, så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse.

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Du måste uppdatera dina personuppgifter om de ändras eller är felaktiga. Om du nyttjar någon av Närkefrakts tjänster så kan du i vissa fall inte ha möjlighet att ändra eller ta bort dina uppgifter. Vi kommer dock att uppfylla de rättigheter som du kan ha enligt lag vad avser möjlighet att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra servrar i Sverige och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter. Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data, inpasseringskontroll tex. vid våra datacenters och behörighetskontroller.

Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

På din begäran och i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt, så kommer vi att så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig lag.

Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till stängda eller inaktiva konton att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter det att uppgifterna inte längre används. Vi kan komma att bevara personuppgifter hänförliga till stängda konton eller konton som inte används om:

vi har ett berättigat affärsintresse och inte är förbjudet enligt lag, såsom att driva in förfallna avgifter, hantera tvistlösning; eller

vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lokal lagstiftning, bedrägeri- och penningtvättsbekämpning, eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som finns publicerade på www.narkefrakt.se

 

 

14 maj 2018

GDPR

(General Data Protection Regulation)

Hej Kund!

I Närkefrakt har vi lång erfarenhet av att lagra och hantera våra kunders data och information. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en lagstiftning som ersätter den svenska motsvarigheten PUL (Personuppgiftslagen). GDPR gäller för hela EU och mycket är sig likt, men kraven på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Vi lagrar därför ibland dina personuppgifter för att du tex ska kunna beställa och köpa trygga transportuppdrag där adresser och olika typer av personuppgifter (tex telefonnummer) är vanligt förekommande.

Dina personuppgifter använder vi för att du på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna ta del av de produkter och tjänster Närkefrakt erbjuder till dig. Exempelvis webbeställningar eller olika transportuppdrag. Med dina personuppgifter är det också möjligt för oss att förstå dina behov bättre för att kunna anpassa våra erbjudanden och transporttjänster till dig.

Vill du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa mer på ”www.narkefrakt.se/integritetspolicy

Med vänliga hälsningar

Närkefrakt

23 apr 2018

E-butiken 2018 öppen

Närkefrakt öppnar E-butiken för säsong 2018! 
Välkommen att beställa jord, bark, flis, sand, grus mm som vi levererar med kranbil direkt hem till dig i storsäck! 

Klicka här för att komma vidare till butiken.

 

16 mar 2018

Vi söker personal

Vi växer och söker personal till följande tjänst:

 

• Terminalarbetare

 

15 mar 2018

Första spadtaget

Första spadtaget: VD Fredrik Öjdemark, Styrelseordförande Arne Larsson och Styrelseledamot/Delägare Bo ÅkerlingVD Fredrik Öjdemark presenterar bygget

I strålande sol samlades igår runt 80 personer för att vara med vid första spadtaget.

Vår nya anläggning på 7000 kvadratmeter kommer inrymmas med kontor, terminal, lager och verkstad.

 

09 jan 2018

Trafikledare till bygg & anläggning

Närkefrakt söker en trafikledare till bygg och anläggningssektorn. 

Kvalifikationer/utbildning:

  • Utbildning inom trafikledning eller motsvarande erfarenhet
  • God datorvana

Är du en person som har bra simultanförmåga, klarar av att se komplexa lösningar och är strukturerad? Skicka då in din ansökan till mona.larsson@narkefrakt.se

Har du frågor kring tjänsten, ring Mona Larsson på 019 - 20 63 25

21 nov 2017

Julklappar från barn till barn

HO HO HO!

Eleverna på Olaus Petri Skolan i Örebro har samlat in julklappar till Läkarmissionen och Närkefrakt fick äran att bjuda på tranporten. 

Tack för att vi fick vara delaktiga och tack trafikledningen som samordande det hela!

 

 

 

21 apr 2017

Hållbarhetspresentation 2016

Här hittar ni Närkefrakts Hållbarhetspresentation för 2016.

Presentationen innehåller:

Vårt hållbarhetsarbete

Våra chaufförer - en viktig resurs

Värdeord och vision

Våra övergripande mål

Kvalitet

Miljö

Trafiksäkerhet

Arbetsmiljö

 

Hållbarhetspresentation 2016

 

Har du frågor kring presetnattionen, vänligen kontakta Jacob Hartman, 019 20 63 37

16 mar 2017

Närkefrakt och Folkpool utökar samarbetet

Folkpool och Närkefrakt har tecknat nytt mångårigt transportavtal för flera specialfordon.
Uppdraget innebär bl.a. slingbilar för leveranser av pooler och spabad över hela Sverige.
Vi är mycket glada att få utökat och förlängt förtroende med Folkpool säger Närkefrakts försäljningschef Anders Natanaelsson.

14 feb 2017

Trevlig alla hjärtans dag!

Närkefrakt önskar alla kunder, delägare, chaufförer och personal en trevlig alla hjärtans dag! 

 

31 jan 2017

Välkommen Fredrik Öjdemark

Vi hälsar vår nya VD Fredrik Öjdemark välkommen till oss på Närkefrakt!
Fredrik tillträder sin befattning onsdag den 1 februari 2017.

Transportbranschen står inför stora förändringar. Fredrik skall som VD arbeta med att utveckla Närkefrakt inför framtiden, säger Arne Larsson, Ordförande för Närkefrakt.

Kontaktuppgifter
Styrelsens pressmedelande

16 dec 2016

Närkefrakt önskar God Jul och Gott Nytt År!

Även i år väljer Närkefrakt att stödja utsatta människor på flykt från krig och förföljelse genom en julklapp som verkligen gör skillnad och ger hopp.
Tillsammans kan vi göra världen bättre.

Vi har valt att skänka pengar till UNHCRs arbete med att stödja utsatta människor på flykt. På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse. UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och ger människor på flykt en bättre framtid.

Vi tillönskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Transportår!

15 dec 2016

Närkefrakt stödjer Musikhjälpen 2016

Närkefrakt sponsrar Musikhjälpen med transport av de kakor som företaget Delibake skänkt till förmån för Musikhjälpen.
Elever från Virginska skolan hjälper till att sälja kakorna där intäckten går till kampen för att barn i krig ska ha rätt att gå i skolan. 
#mh16

23 nov 2016

Närkefrakt uppgraderar affärssystem

Nu tar vi nästa kliv in i framtiden genom att uppgradera vårt affärssystem till ett modernare och säkrare system.
Uppgraderingen sker nu på fredag den 25 november kl. 15.00.
Detta medför ett tillfälligt avbrott av all orderkommunikation till och från Närkefrakt från kl.15:00 fram till midnatt. För Dig som EDI-kund innebär detta att all information lagras/pausas under denna tidpunkt fram till att systemet är tillgängligt igen. 

För mer information kontakta vår IT-chef Mika Salo 073-810 63 66.

14 nov 2016

Närkefrakt förnyar transportavtal med Hasselfors Garden

Pressmeddelande
2016-11-04

Närkefrakt förnyar transportavtal med Hasselfors Garden
Det är mycket glädjande att få meddela att vi efter snart fem års samarbete nu fått förtroende att förnya avtalet med Hasselfors Garden gällande transporter av deras produkter de kommande åren.

Avtalet beräknas vara värt över 80 Mkr under avtalsperioden.

Omförhandlingen kom under en innevarande avtalsperiod och syftade till att konkurrensutsätta transportörerna avseende framförallt Hasselfors mycket höga ”just in time”-krav. Något som vi på Närkefrakt arbetat hårt med att uppfylla. Under säsongen som nu går mot sitt slut har Närkefrakt levererat över 99% av leveranserna i tid. Såväl Närkefrakt som Hasselfors är mycket nöjda med samarbetet. 

”Vi är glada över att ha funnit en lösning att kunna fortsätta samarbetet med Närkefrakt”, Säger Royne Lundblad, VD på Hasselfors Garden AB. ”Samarbetet fungerar jättebra och vi har med Närkefrakt en enkel och rak dialog och en hög leveranskvalitet. Vi skall vara ”best in business” och vi ser att tillsammans med Närkefrakts leveransprecision, hållbarhetsprogram och det gemensamma kvalitetsarbetet kan vi erbjuda det våra kunder vill ha idag och imorgon, avslutar Royne Lundblad”. 

Detta är ett prestigefyllt uppdrag och en mycket viktig del i att säkra vår sysselsättning, och ger oss ytterligare en grund att arbeta vidare med i nya affärer som på sikt kan ge mer arbetstillfällen, framförallt hos våra åkerier, säger Sebastian Cabander, VD på Närkefrakt. Såväl våra delägare samt övriga anslutna transportörer är trygga med Hasselfors höga krav på leveranser och sammantaget vet alla inblandade vad de kan förvänta sig och hur de ska hantera eventuella utmaningar avslutar Sebastian Cabander.

Mer information:
Sebastian Cabander, VD, Närkefrakt, 0709-53 53 34, sebastian.cabander@narkefrakt.se

Om Närkefrakt:
Närkefrakt är ett transportsäljande företag med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Närke. Vår fordonsflotta omfattar mer än 300 enheter och ägs av våra delägare som är verksamma inom anläggningssektorn och med när- och fjärrdistributionsverksamhet. Vi bedriver också försäljning och förmedling av grus-, krossprodukter samt entreprenadverksamhet inom anläggnings- och miljösektorn. Omsättningen för 2015 var ca 567 Mkr. Läs mer på www.narkefrakt.se

Om Hasselfors Garden:
Hasselfors Garden ingår i den finska Vapo-koncernen. Vapo är den största aktören inom bioenergiområdet i Östersjöregionen. Koncernen har drygt 1800 anställda och omsätter ca 6 miljarder kronor.

Koncernen har fyra affärsområden:

  • Trädgård & Miljö
  • Lokala bränslen
  • El & Värme
  • Pellets

I affärsområdet Trädgård & Miljö finns två starka varumärken representerade: Hasselfors Garden och Kekkilä. Hasselfors Garden marknadsförs i Sverige, Norge och i Danmark medan varumärket Kekkilä är ett välkänt varumärke i Finland och Baltikum.
Läs mer på www.hasselforsgarden.se

07 nov 2016

Närkefrakt anställer ny VD

Pressmeddelande
2016-10-31

 

Närkefrakt anställer Ny VD
Fredrik Öjdemark har anställts som VD för Närkefrakt.

Fredrik är 40 år och idag arbetar han på Scandfibre i Örebro med affärsutveckling/marknad. Scandfibre är ett transport- och logistikföretag specialiserade för järnvägstransporter för skandinavisk skogsindustri.
Före sin tid på Scandfibre arbetade Fredrik bla som VD på T&S Städ, ett delägarägt företag inom lokalvård. 

Fredrik tillträder sin befattning 1 februari 2017.

Transportbranschen står inför stora förändringar. Fredrik skall som VD arbeta med att utveckla Närkefrakt inför framtiden, säger Arne Larsson, Ordförande för Närkefrakt. Vi är mycket glada över att ha fått Fredrik Öjdemark att bli en del av vårt arbete med den här utvecklingen, med tanke på hans bakgrund såväl inom logistik men också erfarenheten att leda en delägarägd organisation avslutar Arne Larsson.

Mer information:
Arne Larsson, Ordförande, Närkefrakt, 019-58 50 01, arne.larsson@kts.se

11 okt 2016

Närkefrakt stödjer ÖSK´s enkronasmatch

Söndagen den 23 oktober stödjer Närkefrakt ÖSK´s enkronamatch till förmån för Världens Barn!
Närkefrakt skänker en krona per besökare, vi hoppas på ett fullsatt Behrn Arena. 
#ALLAHARENPLATS
 

16 sep 2016

80 år i transportbranschens tjänst

I samband med Örebro Raceday 9-10 september uppmärksammade vi vårt 80-årsjubileum!
Med en jämn ström besökare i solskenet bjöd Närkefrakt på Ferrarribilstävling och 1 ton godis i tältet på Drottninggatan.  

I lördagens kortege genom Rudbeckstunneln visades gamla och nya Närkefrakt lastbilar upp. Vi fick också äran att transportera årets förare med b la Marcus Ericsson på flaket  i "Drivers parade".  

Vår historia börjar redan år 1936
Världskrigen påverkade oss inom transportbranschen i och med myndigheternas krav om ransonering av bränsle och gummi (däck).
Vissa transporter utfördes med häst och vagn, men även här var det svårt att få fram foder till hästarna pga krigsåren.
Åkerierna var tvungna att tillsammans samordna de transporter som fanns lokalt där man verkade. Som en följd av detta bildades Örebro Åkericentral år 1936.

Några år senare, år 1940, bildades föreningen Kumla lastbilscentral som namnändrades år 1952 till Kumla- Hallsbergsortens lastbilscentral och därefter år 1975 till Närkefrakt.

Efter fusion mellan Örebro Åkericentral och Närkefrakt år 1996 antogs namnet Närkefrakt.
 

Ett av regionens största transportföretag
Vi består idag av ca 100 delägare som förfogar över ca 300 fordon och sysselsätter totalt ca 500 personer. Företaget har idag ca 50 anställda.
Närkefraktkoncernen består av moderbolaget som är en ekonomisk förening samt fyra stycken dotterbolag.

Vår vision: Vi ska bli Sveriges ledande lastbilscentral

22 mar 2016

Närkefrakts App för ökad spårbarhet

Närkefrakt erbjuder numera en nya Mobil App.

Appen innehåller en funktion som gör att åkaren/chauffören som kör ett enstaka lass kan registrera sig och scanna godset när det lastas och lossas. Detta ökar dramatiskt spårbarheten för våra kunder och också den upplevda/mätbara kvaliteten på utförda tjänster. En eventuell avvikelse kan dokumenteras direkt i appen via foto.

Dessutom kan våra kunder söka/spåra sina godsförsändelser i Appen. Alla godshändelser finns givetvis som vanligt sökbara från vår hemsida.

- Vi har konstaterat att idag har i princip alla en så kallad smart telefon. Att erbjuda lösningar för att hantera sändningar via smarta telefoner i form av appar kommer att vara ett både snabbare och mer kostnadseffektivt sätt att nåt ut med IT baserade lösningar för att skapa effektivitet, säger Sebastian Cabander, VD på Närkefrakt.

Under 2016 kommer Närkefrakt att erbjuda appen helt utan kostnad.

Appen finns givetvis att ladda ned för både Android och Apples smarta telefoner.

Mer information:

Mika Salo, IT Chef, Närkefrakt, 073-810 63 66, mika.salo@narkefrakt.se eller
Sebastian Cabander, VD, Närkefrakt, 0709-53 53 34, sebastian.cabander@narkefrakt.se

 

21 mar 2016

Webbutik - handla jord med leverans hem till dig!

Nu är vårsäsongen igång och med den har vi öppnat vår webbutik, där Du kan handla dekorationsflis, jord, grus, sand mm, levererat i storsäck direkt hem till dig!

Hemleverans i så kallad storsäck har många fördelar. Vi levererar med kranbil och du får produkten direkt till din tomtgräns. Inget spill, allt du köper kan användas.
Säcken kan du återanvända efter att du tömt den för att använda till tex trädgårdsavfall, byggsopor eller annat material. Du kan köpa flera olika säckar med olika produkter och få leveransen vid ett och samma leveranstillfälle. 
 

Webbutik

25 feb 2016

Nu byter Närkefrakt styckegodsnätverk!

Närkefrakt är ny partner i Brings inrikesnätverk för styckegods. Skiftet till det nya nätverket sker nu i månadsskiftet februari/mars 2016.

Vi vill därför informera Er om att under perioden 28 februari till 6 mars kommer Närkefrakt att genomföra själva bytet av inrikesnätverk.

Vi arbetar mycket hårt och engagerat för att skiftet skall ske så smidigt som möjligt. Vi vill dock be om Er förståelse att det under den första tiden kan infinna sig vissa inkörningsproblem i samband med skiftet. Vår målsättning är naturligtvis att ni som kund inte ska bli påverkade av detta.

Närkefrakt genomför skiftet av inrikesnätverk för att bli ännu mer konkurrenskraftiga och ge Er som kund en ännu bättre transportlösning. Dock med bibehållen lokal förankring via Era lokala kontakter och chaufförer osv. Det som är allra viktigast för oss är nöjda kunder!

Vid eventuella frågor eller oklarheter kring Ert gods ber vi Er kontakta vår trafikledning på 019-20 63 01 eller mail: distribution@narkefrakt.se

Har Ni fler frågor eller andra funderingar så kontakta gärna Er säljare för mer information.

 

26 jan 2016

Närkefrakt utökar satsningen inom IT

Mika Salo har anställts till IT-Chef med ansvar att utveckla Närkefrakt avseende IT och affärsmässiga frågor.

Mika tillträder sin nya befattning i början av februari 2016.

Mika skall i sin roll utveckla IT som ett stöd i Närkefrakts affärsprocess.
- Det har blivit allt tydligare de senaste åren att våra kunders krav på att arbeta effektivare till stor del handlar om IT relaterade lösningar. Det kan gälla alla led från mobildatorer i bilarna, orderhantering avvikelsehantering, kvalitetsuppföljning eller fakturering, säger Sebastian Cabander, VD för Närkefrakt. Vi är mycket glada över att ha fått Mika Salo att vara en del av vårt arbete med den här utvecklingen, med tanke på hans bakgrund såväl inom IT men också kopplat till affärsverksamheten avslutar Sebastian.

Mika har bland annat ett förflutet med olika tjänster inom H&M bland annat som; IT Verksamhetsutvecklare, IT processägare, IT systemägare, med flera befattningar. Före sin tid på H&M arbetade Mika bla som konsultansvarig på Cornerstone Consulting AB

Mer information:
Sebastian Cabander, VD, Närkefrakt, 0709-53 53 34, sebastian.cabander@narkefrakt.se

16 nov 2015

Närkefrakt visar på verklig miljö- och klimateffekt via SÅ Klimat Calc

Vi inom Närkefrakt är delägare i TRB Sverige där vi tillsammans sedan många år arbetat för bättre och mer enhetligt sätt att redovisa miljö- och klimatpåverkan från transporter. Intresset från våra kunder på olika former av miljöredovisning ökar och varianter på frågeställningarna är många. Vi har ett stort behov av att enkelt kunna redovisa uppgifter på de fordon och de drivmedel vi använder oss av idag och som kontinuerligt förändras över tid.

Tillsammans med övriga TRB-delägare tar vi nu ett viktigt steg genom att använda SÅ Klimat Calc.
SÅ Klimat Calc är ett verktyg för att visa på verklig miljö- och klimateffekt inom transporter!

Verktyget underlättar för bl.a. transportörer och transportköpare att följa upp uppdraget/-ens klimatpåverkan, förnyelsebar andel, energianvändning och använda resursers miljöprestanda. Det helt webbaserade verktyget erbjuder vem som helst att skapa ett konto utifrån tre olika kontotyper beroende på behov.

Användaren kan skapa rapporter med ett valfritt antal fordon/maskiner, tidsperioder, drivmedelstyper och –mängder. Systemet, som innehåller databas med fordons-/maskintyper och drivmedelsprodukter, ger användaren förslag på typiska värden med stora möjligheter till egna justeringar. För den som önskar finns möjlighet att även redovisa nyckeltal genom att miljöpåverkan sätts i relation till utförd nytta/transportarbete via ett stort antal parametrar.

Direkt i verktyget kan skapade rapporter delas med andra användare, ex. till transportköpande kunder. Med några knapptryckningar kan transportköparen sammanställa ett valfritt antal rapporter till en premiumrapport. Premiumrapporten utgör ett bra underlag för analysera totala värden men även alla ingående delar.

Verktyget kan användas oberoende av typ av fordon eller maskin, körmängd (km eller timmar) och tankningsenhet (liter, kg, kWh).
Läs mer via https://klimat.akeri.se

08 okt 2015

Närkefrakt förnyar transportavtal med Hasselfors Garden

Det är mycket glädjande att få meddela att vi efter tre och ett halvt års samarbete nu fått förtroende att teckna ett nytt avtal med Hasselfors Garden gällande transporter av deras produkter de kommande åren.

Avtalet beräknas vara värt över 65 Mkr under avtalsperioden.

Vi har under åren arbetat hårt med att integrera bolagen avseende IT system, för att på så sätt förenkla den administrativa hanteringen. Hasselfors har också mycket höga ”just in time”-krav som vi på Närkefrakt arbetat hårt med att uppfylla. Såväl vi som Hasselfors är mycket nöjda med samarbetet. 

”Vi är glada över att ha funnit en lösning att kunna fortsätta samarbetet med Närkefrakt”, Säger Royne Lundblad, VD på Hasselfors Garden AB. ”Samarbetet fungerar jättebra och vi har med Närkefrakt en enkel och rak dialog och en hög leveranskvalitet avslutar Royne Lundblad”.  

Det här är en viktig del i att säkra vår sysselsättning, och ger oss ytterligare en grund att arbeta vidare med i nya affärer och som på sikt kan ge mer arbetstillfällen, framförallt hos våra åkerier. Även våra transportörer är trygga i sin del av utförandet och sammantaget vet alla inblandade vad de kan förvänta sig och hur de kan hantera eventuella utmaningar. avslutar Sebastian Cabander.

Med information:

Sebastian Cabander, VD, Närkefrakt, 0709-53 53 34, sebastian.cabander@narkefrakt.se

Om Närkefrakt:

Närkefrakt är ett transportsäljande företag med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Närke. Vår fordonsflotta omfattar mer än 300 enheter och ägs av våra delägare som är verksamma inom anläggningssektorn och med när- och fjärrdistributionsverksamhet. Vi bedriver också försäljning och förmedling av grus-, krossprodukter och matjord samt entreprenadverksamhet inom anläggnings- och miljösektorn. Omsättningen för 2014 var ca 570 Mkr. Läs mer på www.narkefrakt.se

Om Hasselfors Garden:

Hasselfors Garden ingår i den finska Vapo-koncernen. Vapo är den största aktören inom bioenergiområdet i Östersjöregionen. Koncernen har drygt 1800 anställda och omsätter ca 6 miljarder kronor.

Koncernen har fyra affärsområden:

  • Trädgård & Miljö
  • Lokala bränslen
  • El & Värme
  • Pellets

I affärsområdet Trädgård & Miljö finns två starka varumärken representerade: Hasselfors Garden och Kekkilä. Hasselfors Garden marknadsförs i Sverige, Norge och i Danmark medan varumärket Kekkilä är ett välkänt varumärke i Finland och Baltikum.

Läs mer på www.hasselforsgarden.se

01 sep 2015

Vinnaren i tävlingen är...

Tävlingen om en Cresent elcyckel som arrangerades i samband med vår utställning vid Örebro Transport & Logistikdagar är nu avgjord.
Av 350 st tävlande kan vi härmed gratulera vinnaren Magnus Sundblad!

Ett stort grattis och lycka till med din nya cyckel!


 

17 aug 2015

Logistikdagarna 26-29 augusti

Närkefrakt kommer att närvara vid Örebro Transport- och logistikdagar 26-29 augusti.

Välkomna att träffa oss i monter D17-20 samt H4. 

 

 

27 feb 2015

Närkefrakt och Bring i nytt partnerskap för godstransporter

Närkefrakt och Bring i nytt partnerskap för godstransporter

Närkefrakt är ny partner till Bring. I form av ett nytt samägt bolag kommer man att gemensamt bistå kunder med godstransporter. Med detta stärker Bring och Närkefrakt sitt svenska inrikes nätverk och kan ge kunderna ännu bättre service.

Partnerskapet är ett led för Närkefrakt att vara en ledande transportör i regionen och för  Brings offensiva positionering som den ledande nordiska logistikspelaren. Det strategiska partnerskapet mellan parterna kompletterar varandra geografiskt och tjänstemässigt.

- Vi är mycket nöjda över att ha kommit överens om det här nya samarbetet. Vi har funnit en lösning som ger våra kunder och våra delägare en stabil framtida grund att stå på samt en möjlighet till ett offensivt marknadsmässigt tjänsteutbud till våra kunder när det gäller den här typen av transporter, säger Sebastian Cabander, VD på Närkefrakt.

- Tillsammans med vår nya partner får Bring ett ännu mer konkurrenskraftigt trafiksystem för våra kunder. Det bidrar till att vi stärker vår ställning i Sverige, säger Thomas Tscherning, koncerndirektör Bring Logistik Norden.

Närkefrakt är mycket starka i sin region. De får i uppdrag att hantera Brings volymer i sitt geografiska område samt får i sin tur tillgång till Brings trafiksystem i övriga landet samt internationellt för sina kunder. Med detta stärker bolagen sina respektive kunderbjudanden med såväl geografisk täckning som kvalitet.

Om Närkefrakt

Närkefrakt är ett transportsäljande företag med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Närke. Vår fordonsflotta omfattar cirka 300 enheter och ägs av våra delägare som är verksamma såväl inom anläggningssektorn som med när- och fjärrdistributionsverksamhet. Vi bedriver också försäljning och förmedling av grus-, krossprodukter och matjord samt entreprenadverksamhet inom anläggnings- och miljösektorn. Omsättningen för 2014 var ca 560 Mkr.

Om Bring

Bring löser vardagslogistiken åt små och stora verksamheter i Norden. Vi hjälper dig att effektivt transportera, lagerhålla och leverera. Med ett helhetserbjudande inom paket, gods, termo, lager, bud och post kan Bring bistå din verksamhet med små och stora uppdrag i Sverige och därifrån till eller från övriga världen. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för er – till er eller direkt till era kunder. bring.com

17 dec 2014

Nytt avtal med IL Recycling

Närkefrakt tecknar 5 års avtal med IL Recycling

Efter många års samarbete är det nu klart att Närkefrakt fortsätter som leverantör av transporttjänster under fem nya år till IL Recycling AB, som är ett återvinningsföretag med rikstäckande verksamhet i Sverige.
Avtalet har vuxit under åren, såväl med nya områden som Närkefrakt levererar till, men även de levererade volymerna eftersom IL Recycling löpande breddat och utökat sitt tjänstesortiment.
Avtalets totala värde på transporttjänsterna beräknas till ca 200 Mkr.

”Vi är mycket stolta över att återigen fått ett förnyat förtroende” säger Sebastian Cabander, VD på Närkefrakt. ”Vi har arbetat tillsammans med IL Recycling väldigt länge och har utökat vårt samarbete för varje år.
Min uppfattning är att vi har ett framgångsrikt upplägg som fungerar i alla delar. Det har lagt grunden för det lyckade resultatet.
Även våra transportörer är trygga i sina delar och sammantaget vet alla inblandade vad de kan förvänta sig och hur de kan hantera eventuella problem.”

”Vi är glada över att ha funnit en lösning som innebär fortsatt samarbete med Närkefrakt”, säger Peter Östlund, Marknadsområdeschef på IL Recycling.
”Samarbetet fungerar bra, vi har en rak och enkel dialog, och en hög leveranskvalitet”, avslutar Peter Östlund”.  

Om Närkefrakt
Närkefrakt är ett transportsäljande företag med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Närke. Vår fordonsflotta omfattar cirka 300 enheter och ägs av våra delägare som är verksamma såväl inom anläggningssektorn som med när- och fjärrdistributionsverksamhet. Vi bedriver också försäljning och förmedling av grus-, krossprodukter och matjord samt entreprenadverksamhet inom anläggnings- och miljösektorn. Omsättningen för 2013 var ca 540 Mkr. Närkefrakt är sedan starten en del av det Svenska inrikesnätverket Onroad.

Om IL Recycling
IL Recycling är en helhetsleverantör av hållbara återvinningstjänster. Vi tar hand om allt som blir över och skapar värde genom att återvinna så långt det är möjligt. Slutprodukten är värdefull råvara som vi levererar till industrin.  Vi är dessutom ledande på sekretesshantering av våra kunders sekretesspapper och andra känsliga informationsbärare. Vår utgångspunkt är att det alltid finns mer att hämta: mer miljövinster för samhället, mer återvunnet material som råvara, och mervärde för våra kunder genom ständigt förbättrade lösningar för effektiv återvinning.

14 okt 2014

Nytt avtal med EEL

Efter många års samarbete är det nu klart att Närkefrakt fortsätter som leverantör av transporttjänster under 3 nya år till EEL AB som är ett av Sveriges största inköps- och logistikcenter och består av fackhandelskedjorna ELON och Elkedjan.

Avtalet har vuxit under åren, såväl med nya områden som Närkefrakt levererar till, men även de levererade volymerna eftersom EEL löpande breddat och utökat sitt sortiment. Avtalets totala värde på transporttjänsterna beräknas till ca 110 Mkr.

”Vi är mycket stolta över att återigen fått ett förnyat förtroende” säger Sebastian Cabander, VD på Närkefrakt. ”Vi har arbetat tillsammans med EEL i över 7 år och har utökat vårt samarbete för varje år. Vi arbetar löpande med ett gediget förankringsarbete ute hos EELs butiker för att få bästa resultat på transporterna. Min uppfattning är att det vi gjort för att informera butikerna om hur vårt upplägg fungerar och vilka som de kan kontakta, har lagt grunden för det lyckade resultatet. Även våra transportörer är trygga i sin bit och sammantaget vet alla inblandade vad de kan förvänta sig och hur de kan hantera eventuella problem.”

”Vi är glada över att ha funnit en lösning att kunna fortsätta samarbetet med Närkefrakt”, Säger Christer Larsson, VD och koncernchef EEL AB. ”Samarbetet fungerar jättebra och vi har med Närkefrakt en enkel och rak dialog och en hög leveranskvalitet avslutar Christer Larsson”.  

Om Närkefrakt
Närkefrakt är ett transportsäljande företag med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Närke. Vår fordonsflotta omfattar cirka 300 enheter och ägs av våra delägare som är verksamma såväl inom anläggningssektorn som med när- och fjärrdistributionsverksamhet. Vi bedriver också försäljning och förmedling av grus-, krossprodukter och matjord samt entreprenadverksamhet inom anläggnings- och miljösektorn. Omsättningen för 2013 var ca 540 Mkr. Närkefrakt är sedan starten en del av det Svenska inrikesnätverket Onroad.

Om EEL
EEL AB är ett inköps- och logistikcenter i Örebro. Företaget bildades 2004 i Örebro som ett samarbete mellan ELON Svenska AB och Svenska Elkedjan AB.  Idag består EEL AB av två fackhandelskedjor, ELON och Elkedjan, samt ett varumärke för e-handel, Vitvarumäklarna. Sammanlagt har vi över 450 butiker och 1900 elektriker i samverkan inom EEL Teknik. Bolaget samlar den gemensamma fackhandeln under ett tak, men med olika kedjenamn, så att varje kedjas unikitet frontas på den svenska marknaden. Det ger oss möjlighet att behålla olika varumärken ut mot konsument samtidigt som vi vinner stordriftsfördelar. Sedan april 2014 är Canvac AB, en försäljningsorganisation med fokus på produkter som exempelvis luftvärmepumpar och centraldammsugare, en del i EEL-gruppen.

13 okt 2014

NTM

Vi på Närkefrakt har genom vårt engagemang inom TRB Sverige AB (www.trb.se) ingått medlemskap i Nätverket för transporter och miljön.

Närkefrakt har under ett flertal år har arbetat med emissionsberäkningar och miljöredovisning till våra kunder. Redovisning av klimatpåverkan och utsläpp till luft blir allt mer en naturlig del av att leverera en transport- och logistiklösning.

Vår och TRB Sveriges grundfilosofi är att vi vill verka för standardisering av emissionsberäkningar genom att tillämpa av gemensamma metoder och principer. Detta i syfte att öka trovärdigheten och ge bättre möjlighet till jämförande mellan olika transport- och logistikuppdrag.

I del i detta är att Närkefrakt är medlemmar i NTM, Network for Transport Measures. NTM är en ideell förening som initierades i Sverige 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas och därmed kunna förbättras. NTM:s målsättning är att vara en långsiktigt ledande och oberoende leverantör av miljödata för transportsektorn samt vara en naturlig kunskapskälla och referens för miljöanalyser av transportverksamhet på både företags- och samhällsnivå. NTM utvecklar metoder och data i samarbete med internationellt ledande experter inom transport, logistik och hållbar utveckling

Läs mer om NTM via www.transportmeasures.org/sv.

Standardisering av beräkningsmetoder inkl. hur källdata tas fram är kärnfrågan, men vi tror att systemstöd och verktyg för att tillämpa detta kan komma att vara flera.

Välkommen att kontakta oss alternativt TRB Sverige (www.trb.se/kontakt) om du vill veta mer!

10 jul 2014

Q3

Sedan våren 2014 är Närkefrakt medelmmar i Q3 - Forum för hållbara transporter.

Läs mer på Q3´s hemsida.

27 maj 2014

Fair Transport

Närkefrakt har tagit ställning för och anslutit sig till Sveriges Åkeriföretags "Fair Transport".

Fair Transport är ett ställningstagande för sunda transporter från ansvarsfulla åkerier, vilket omfattar åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och som erbjuder goda arbetsförhållanden.
För mer info; Sveriges Åkeriföretag.

Fair Transport 

 

11 jan 2013

Närkefrakt, vinnare av Stora Trafiksäkerhetspriset 2013

Under en festlig prisceremoni på Transportforum i Linköping den 9 januari delades Stora Trafiksäkerhetspriset ut för femte året i rad. Syftet är att lyfta goda exempel som på olika sätt bidrar till ökad trafiksäkerhet, samt att främja det fortsatta arbetet inom detta mycket viktiga område, för yrkestrafik på väg inom godstransporter och persontrafik.

Priset i kategorin Årets Entreprenör gick till Örebro-baserade Närkefrakt för att man som första företag i världen har certifierats efter den nya internationella ISO-standarden 39001 framtagen för systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Närkefrakt, med sina 113 åkeriägare och deras 300 fordon, arbetar systematiskt och i Nollvisionens anda för att öka trafiksäkerheten på våra vägar.

- Vi är mycket stolta över att vara en av vinnarna av Stora Trafiksäkerhetspriset. Det känns som en bekräftelse på att vårt långsiktiga trafiksäkerhetsarbete är framgångsrikt. Vi tror att det kommer att ha en stor betydelse både för våra delägare och medarbetares motivation samt för våra kunders trygghet och säkerhet. Samtidigt hoppas vi att detta kan inspirera andra i branschen att satsa mera på trafiksäkerhetsarbete, säger Sebastian Cabander, VD på Närkefrakt. 

– De som verkligen skall tackas i det här arbetet är Richard Nilborn och Kristin Gabrielsson som initierat och drivit det här arbetet, fortsätter Sebastian Cabander.

– Godkännandet är en historisk händelse för oss och en kvittens på att vi har effektiva arbetsformer även för att bidra till ökad trafiksäkerhet, säger Richard Nilborn, Närkefrakts kvalitet- och miljöchef.

Arbete enligt den nya standarden innebär bl.a. att företaget med utgångspunkt från högsta ledningens ansvar, riskexponering och riskanalys identifierar riskmoment för att sedan via handlingsplaner förbättra trafiksäkerheten. Genom att mäta, analysera och informera stimuleras förarna att uppnå fastlagda mål.

2012 har varit ett av de absolut mest framgångsrika åren i vår historia. Vi har en omsättning som slår alla tidigare rekord, med ett ökat resultat. Vi ser mycket positivt på 2013 där vår förväntan är att bibehålla den höga omsättningen något som kommer att skapa mer jobb för våra delägarföretag avslutar Sebastian Cabander, VD på Närkefrakt.

Om Närkefrakt:

Närkefrakt är ett transportsäljande företag med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Närke. Vår fordonsflotta omfattar mer än 300 enheter och ägs av våra 113 delägare som är verksamma inom såväl anläggningssektorn som inom när- och fjärrdistributionsverksamhet.

Om prisutnämnaren:

Branschtidningarna RESFORUM, TRAFIKFORUM och Transport & Logistik iDag har instiftat priset i syfte att lyfta fram goda exempel inom trafiksäkerhet samt främja det fortsatta arbetet inom detta mycket viktiga område för yrkestrafik på väg inom godstransporter och persontrafik. Tävlingen arrangeras för femte året i rad i samarbete med Transportforum i Linköping. Huvudpartner är Bilprovningen och partners är Trafikverket, Transportgruppen, TYA, IQ-initiativet och Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR.

 

29 nov 2012

Närkefrakt utökar samarbetet med EEL

Det moderna svenska inrikesnätet – OnRoad med Närkefrakt som delägare utvidgar det fem år långa samarbetet med elkedjan EEL. 
Sedan tidigare har Närkefrakt/OnRoad varit EELs samarbetspartner för transporter i stora delar av södra Mellansverige. Nu växer avtalet till att även inkludera Skåne och Gästrikland.

”Vi är jätteglada över det utökade förtroendet” säger Ronny Andersson på Närkefrakt. ”Ända sedan starten för fem år sedan har vi försökt att göra ett bra förankringsarbete för att få bästa resultat på transporterna. Min uppfattning är att det vi gjort för att informera butikerna om hur vårt upplägg fungerar och vilka som de kan kontakta, har lagt grunden för det lyckade resultatet. Det har gjort åkarna trygga i sin bit och butikerna trygga med vad de ska förvänta sig och hur de kan hantera eventuella problem.” 

OnRoad leverarar för EELs räkning vitvaror till ett 100-tal butiker i Sverige idag. Men så har det inte alltid varit. 

”En av anledningarna till att vi lyckats så bra är att vi till en början fick möjlighet att komma in på ett fåtal butiker som tidigare varit svåra att få ett fungerande upplägg på. Sedan har vi kunnat växa in i uppdraget tillsammans med kunden och det har fungerat väldigt bra” avslutar Ronny.

12 apr 2012

Närkefrakt först i världen med trafiksäkerhetsarbete enligt ny ISO-standard!

Närkefrakt har som första företag i världen blivit certifierade efter den nya internationella ISO-standarden 39001 framtagen för systematiskt trafiksäkerhetsarbete.

Den 14 februari i år genomfördes den första skarpa revisionen i världen enligt förslaget till ny standard ISO/DIS 39001-ledningssystem för trafiksäkerhet på Närkefrakts kontor i Örebro och onsdagen den 28 mars förklarades Närkefrakt godkänd för världens första ISO/DIS 39001-certifikat.

Närkefrakts ISO/DIS 39001-certifikat som erhålls inom kort innebär att Närkefrakt med sina 116 åkeriägare och deras 300 fordon, systematiskt och i O-visionens anda arbetar för att öka trafiksäkerheten på vägarna.

Arbete enligt den nya standarden innebär bl.a. att vi med utgångspunkt från högsta ledningens ansvar, risk-exponering och riskanalys identi-fierar riskmomenten för att via handlingsplaner förbättra trafiksäker-heten. Genom att mäta, analysera och informera så skall vi påverka förarnas beteende för att uppnå fastlagda mål. I det här arbetet skall även transportköpare, speditörer, myndigheter och väghållare omfattas.

Närkefrakt är sedan tidigare ISO-certifierade för Kvalitet (ISO 9001) och Miljö (ISO 14001) och har nu kompletterat med världens första trafiksäkerhets-certifikat enligt ISO-standard.

Närkefrakt har som revisionsorgan använt sig av Sveriges Åkeriföretag. Redan 2003 tog Sveriges Åkeriföretag fram ett certifierbart ledningssystem för arbete med trafiksäkerhet baserat på tillämpliga principer i ISO 14001. Nu är första revisionen i skarpt läge genomförd hos Närkefrakt enligt de nya kraven i förslaget (DIS) till ny internationell standard ISO 39001. Revisionen genom-fördes av revisor Pia Almgren som assisterades av Mårten Johansson leadauditor och teknik-chef i Sveriges Åkeriföretag. Vi är glada över att första revisionen är genomförd med gott resultat och att Närkefrakt ska följas av fler åkeriföretag, säger Birgitta Härle ansvarig för certifierings-verksamheten i Sveriges Åkeriföretag.

Enligt Närkefrakts systemansvarige, Richard Nilborn, är godkännandet en historisk händelse för företaget och en kvittens på att man har skaffat effektiva arbetsformer även för att bidra till ökad trafiksäkerhet.

Fakta om ISO
ISO betyder enligt svensk översättning Internationella standardiserings-organisationen och startade sin verksamhet den 23 februari 1947. Organisationen använder i hela världen kortformen ISO.

Medan ISO definierar sig själva som en icke-statlig organisation är deras förmåga att sätta standarder mycket kraftfullare än övriga icke-statliga organ och i praktiken verkar de som ett konsortium med starka bindningar till ländernas regeringar. Medlemmarna är nationella standardiseringsorgan från varje land och även större bolag.

ISO-standarderna har blivit snabbt accepterade internationellt och använda av nästan alla länder. Landets storlek, utvecklingsnivå och geografi har inte någon betydelse i sammanhanget, eftersom dessa standarder är till för alla och används på ett likartat sätt runt om i världen.

Sveriges medlemskap i ISO representeras av SIS, Swedish Standards Institute som är fullvärdig medlem.

Sverige startade för fyra år sedan genom SIS ett globalt arbete med att ta fram en ny ISO-standard för ökad trafiksäkerhet världen över. I det internationella arbetet, där Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket, är ordförande, ingår trafiksäkerhetsexperter från 39 olika länder samt organisationer såsom Världsbanken, FN och OECD. Här har även Mårten Johansson, teknisk chef på Sveriges Åkeriföretag ingått.

Det första internationella mötet var i Stockholm i juni 2008 följt under fyra års arbete av åter-kommande möten i samtliga världsdelar. Standarden, som har beteckningen ISO 39001 finns sedan en tid i en DIS-version som beräknas vara fastlagd under senare delen av 2012.

Mer information:

Richard Nilborn
019- 20 63 33 / 070-629 36 48
richard.nilborn@narkefrakt.se

01 mar 2012

Närkefrakt har investerat i en ny bromsprovare

Närkefrakts verkstad i Hällabrottet bromsprovar från och med tisdag den 6 mars med helt ny utrustning.

I Hällabrottet, strax utanför Kumla vid riksväg 51, ligger vår välutrustade verkstad med tankanläggning. Områden som motor-, broms- och transmissionsreparationer är vanligt förekommande. Även olika byggnationer tillhör verkstadens vardag.

Från och med den 6 mars utför vi bromsprov med helt ny utrustning. Vår verkstad är ackrediterade för att släcka 2:or på egna reparationer. Vår ackreditering avser verkstadens egna reparationer av bilar såväl under som över 3,5 ton samt släpvagnar såväl under som över 3,5 ton

 

Mer information:

Stefan Lund 019- 57 21 96

stefan.lund@narkefrakt.se

01 jan 2012

Närkefrakt tecknar avtal med Hasselfors Garden

Det är med stor glädje Närkefrakts VD, Sebastian Cabander, meddelar att Närkefrakt nu tecknat ett avtal med Hasselfors Garden gällande transporter av Hasselfors gardens produkter.

De slutgiltiga detaljerna utarbetas under den närmsta tiden inklusive arbetet i en implementeringsgrupp bestående av medarbetare från Närkefrakt och Hasselfors Garden fortsätter Sebastian Cabander.

Det är bland annat via Närkefrakts samarbete inom Onroad som man kunnat teckna avtalet med Hasselfors Garden avseende transporttjänster under de närmaste tre och ett halvt åren. Avtalet beräknas vara värt över 65 Mkr under avtalsperioden.

Vi startar med de första transporterna redan den 1 januari 2012 berättar Sebastian Cabander, och nu pågår ett intensivt arbete med att få alla rutiner att fungera. Det här är en viktig del i att säkra vår sysselsättning, och ger oss ytterligare en grund att arbeta vidare med i nya affärer och som på sikt kan ge mer arbetstillfällen, framförallt hos våra åkare, avslutar Sebastian Cabander.

Mer information:

019- 20 63 34
070-953 53 34
sebastian.cabander@narkefrakt.se VD, Närkefrakt

Om Hasselfors Garden:

Hasselfors Garden ingår i den finska Vapo-koncernen. Vapo är den största aktören inom bioenergiområdet i Östersjöregionen. Koncernen har drygt 1800 anställda och omsätter ca 6 miljarder kronor. I Sverige bedrivs verksamheten i bolaget Neova AB.

Koncernen har fyra affärsområden:
- Trädgård & Miljö
- Lokala bränslen
- El & Värme
- Pellets

I affärsområdet Trädgård & Miljö finns två starka varumärken representerade: Hasselfors Garden och Kekkilä. Hasselfors Garden marknadsförs i Sverige, Norge och i Danmark medan varumärket Kekkilä är ett välkänt varumärke i Finland och Baltikum.
Läs mer på www.hasselforsgarden.se

02 nov 2011

Närkefrakt tecknar avtal med Beijer Byggmaterial AB

Det är med stor glädje Närkefrakts VD, Sebastian Cabander, meddelar att Närkefrakt nu tecknat ett avtal med Beijer Byggmaterial AB.

Avtalet är långsiktigt och innebär att Närkefrakt kommer att distribuera Beijers byggmaterial från deras anläggning på Aspholmen till Örebro med omnejd.

Distribution kommer att ske med ett antal kranbilar som är anpassade efter byggmaterialet och de olika kundernas krav och förutsättningar att ta emot varorna.

Mer information:

019- 20 63 23
070-629 15 63
anders.natanaelsson@narkefrakt.se

01 apr 2011

Norrland kommer närmre med Linjegods

Från den 1 mars går Linjegods in som underleverantör i det moderna svenska inrikesnätet – OnRoad. Företaget kommer att ansvara för Sundsvalls- och Östersunds-regionerna med såväl hämtning och distribution som linjetrafik.

”Den lösning vi nu skapat med en Norrlandshubb i Eskilstuna och våra två underleverantörer Skellefteå lastbilsstation och Linjegods gör att vi tätar Norrland betydligt och klarar styckegodset även i norra Norrland på ett fantastiskt sätt”, säger OnRoads VD Göran Arkler.

Linjegods har även tidigare haft samarbete med OnRoad kring den nu aktuella trafiken men då endast som transportör i nätverket. ”Vi är jätteglada över att Linjegods väljer att bli underleverantör i OnRoad säger Göran. De har en riktigt fin verksamhet med mycket god kvalité och vi vet sedan tidigare att det här kommer fungera väldigt bra!”

Bengt Arne Bylund berättar om företagets stycke och partigodstransporter. ”Vi koncentrerar oss i första hand på att utföra inrikes transporter till och från Norrland där vår terminal i Sundsvall är den huvudsakliga knutpunkten. Idag har vi dagliga linjebilar till de flesta huvudorter och från tidigare erfarenhet vet vi att vi fungerar bra med OnRoad. Vi gör så att  Norrland kommer närmre OnRoads alla kunder. I gengäld erbjuder OnRoad oss och våra kunder ett komplett inrikesnätverk och deras prioritering av personligt engagemang och lokal förankring passar precis in med vår syn på vad som är viktigt och betydelsefullt. Det är av största vikt för oss att ha flera duktiga samarbetspartners, då vi alltid vill ge våra kunder så bra transportlösningar och service som möjligt”, avslutar Bylund.

Mer information:

019- 20 63 19
070-629 35 09
ronny.andersson@narkefrakt.se

14 mar 2011

GDPR

(General Data Protection Regulation)

Hej Kund!

I Närkefrakt har vi lång erfarenhet av att lagra och hantera våra kunders data och information. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en lagstiftning som ersätter den svenska motsvarigheten PUL (Personuppgiftslagen). GDPR gäller för hela EU och mycket är sig likt, men kraven på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Vi lagrar därför ibland dina personuppgifter för att du tex ska kunna beställa och köpa trygga transportuppdrag där adresser och olika typer av personuppgifter (tex telefonnummer) är vanligt förekommande.

Dina personuppgifter använder vi för att du på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna ta del av de produkter och tjänster Närkefrakt erbjuder till dig. Exempelvis webbeställningar eller olika transportuppdrag. Med dina personuppgifter är det också möjligt för oss att förstå dina behov bättre för att kunna anpassa våra erbjudanden och transporttjänster till dig.

Vill du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa mer till höger om Närkefrakts integritetspolicy.

Med vänliga hälsningar

Närkefrakt

10 feb 2011

Närkefrakt tecknar avtal med Solar

Det är med stor glädje Närkefrakts VD, Sebastian Cabander, meddelar att Närkefrakt/Onroad nu tecknat ett så kallat Letter of Intent med Solar gällande ett ramavtal för såväl transporter till, samt distribution i; Karlstad, Örebro, Västerås, Norrköping, Avesta, Borlänge och Gävle.

Det slutgiltiga ramavtalet utarbetas under de närmsta månaderna inklusive arbetet i en implementeringsgrupp bestående av medarbetare från Solar och Närkefrakt fortsätter Sebastian Cabander.

Det är via Närkefrakts samarbete inom Onroad som man kunnat teckna ett så kallat Letter of Intent med Solar avseende transporttjänster under de närmaste tre åren. Avtalets omfattning är inte helt klart, men kan uppskattas till 12-18 Mkr årligen.

Vi planerar att gå igång med de första transporterna den 1 april 2011 berättar Sebastian Cabander, och nu pågår ett intensivt arbete med planeringen.

Det här är en viktig del i att säkra vår sysselsättning, och ger oss ytterligare en grund att arbeta vidare med i nya affärer och som på sikt kan ge mer arbetstillfällen, framförallt hos våra åkare, avslutar Sebastian Cabander.

Mer information:

019- 20 63 34
070-953 53 34
sebastian.cabander@narkefrakt.se VD, Närkefrakt, 0709-53 53 34