Prisjustering Fjärr & Distribution 2018

Med anledning av ökande kostnader kommer vi från och med 1 januari att höja våra grundtaxor inom Fjärr & Distriburtion med 5%.

För mer information se bifogat brev.