Kranbilstransporter

Vi får industrin att rulla

Närkefrakt får fram leveransen, oavsett om det är stort, smått eller krävande.

Kranbilstransporter

Transporter som inte fungerar är förödande för all bygg- och industriverksamhet. Närkefrakt kan erbjuda effektiva transporter. Oavsett vad som ligger i vår last, om det är stort eller smått eller krävande, så levererar vi.
Produkterna vi fraktar är ofta affärskritiska för våra kunder. Vi arbetar efter principen rätt produkt, rätt mängd, rätt plats och rätt tid. Med hög precision, noggrannhet, rutin och engagerad personal får vi nöjda kunder vars verksamhet rullar friktionsfritt.

Specialtransporter

Vi har en bred geografisk täckning och ett konkurrenskraftigt utbud av kranbilar och fordon för specialtransporter.
Bland våra specialfordon finns:
- Specialtrailer för transport av väggelement.
- Öppna kranbilar med släp för exempelvis byggmaterialtransporter.