Verkstad

Ackrediterad verkstad

Närkefrakts välutrustade verkstad tar snabbt ut ditt fordon på vägen igen.

I Hällabrottet, strax utanför Kumla vid riksväg 52, Örsta 421 Kumla, ligger Närkefrakts välutrustade verkstad med tankanläggning. Vårt specialområde är tunga och medeltunga fordon men vi tar emot alla slags fordon.

Här utför vi allt från motor-, broms- och transmissionsreparationer till fordonsbyggnationer.
Vi har även utrustning för att utföra bromsprov och är ackrediterade för att släcka 2:or på egna reparationer.

Ackreditering
Vår ackreditering avser verkstadens egna reparationer av bilar såväl under som över 3,5 ton samt släpvagnar och omfattar:

• Stomme och karosseri
• Hjulsystem utom däck
• Däck
• Drivsystem, utom avgasrening, buller och läckagekontroll på metangasdrivna fordon
• Avgasrening på dieselmotordrivna bilar
• Bromssystem
• Styrsystem
• Kommunikationssystem
• Instrumentering utom taxameter och färdskrivare
• Släpvagnskopplingar

Sekretess och konfidentiell information
Kontrollorganets sekretessåtagande för hantering av all information som erhålls eller skapas när kontrollarbetet genomförs innebär att denna information endast lämnas ut till uppdragsgivaren.
När det krävs enligt lag får Närkefrakt frisläppa konfidentiell information. Uppdragsgivaren eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas om detta inte är förbjudet enligt lag.

Avgasreningsuppgradering
Vi kan nu även erbjuda avgasreningsuppgradering (EURO-klass).

ABS-arbeten
Vi är godkända för att utföra ABS-arbeten.

Fordonsbyggnationer
Vi utför fordonsbyggnationer efter Era önskemål.