Ett av regionens största transportföretag med

80 år i transportbranschens tjänst

Våra tjänster

Vår fordonsflotta på mer än 280 enheter ägs av våra delägare. Vi är verksamma inom när och fjärrdistributionssektorn samt inom anläggningssektorn. Vi bedriver också försäljning och förmedling av grusprodukter, krossprodukter och matjord samt entreprenadverksamhet inom anläggnings- och miljösektorn.