Boka våra tjänster här

Anläggning & Fjärrtipp

 • Anläggningstransporter
 • Schaktmassor
 • Asfalt
 • Ballast
 • Entreprenader
,
 • Lastväxlare bil & släp
 • Tipp bil & släp med skåp/kapell eller öppna 
 • Spannmålsbilar
 • Tipptrailer

 

Bokningar sker till:

019-20 63 03
bokabygg@narkefrakt.se

Beställ jord, flis mm i vår webshop

 

Bokningar sker till:

019-20 63 46
bokafjarrtipp@narkefrakt.se

Fjärr & Distribution

 • Dörr till dörrservice
 • Styckegodstransporter
 • Partigods
 • Pall, paket eller skrymmande gods
 • Transport av känsligt gods
 • Budkörningar och beställningstrafik
,
 • Dagliga turbilar i Örebro- och Värmlands län med b-kortsbilar
 • Expresstransporter
 • GDP-Transporter

 

Bokningar sker till:

Fjärrtransporter

019-20 63 84
fjarr@narkefrakt.se

 

Fjärrkrets

019-20 63 82
fjarrkrets@narkefrakt.se

 

Krets

019-20 63 81
krets@narkefrakt.se

Kranbil & Specialtransporter

 • Öppna fordon
 • Kranbilar
 • Specialfordon
 • Bredlaster
 • Transport av väggelement
 • Byggmaterialtransporter
   

 

Bokningar sker till:

019-20 63 02
kran@narkefrakt.se
special@narkefrakt.se

Miljötransporter

 • Transport av restprodukter
 • ADR-transport
 • Transport av farligt avfall
 • Transport av hushållsopor
Bokningar sker till: 

019-20 63 03

 

Tipp & Jordförsäljning

 • Berg- & schaktmassor
 • Restprodukter
 • Sortering & betongkrossning
 • Jord, flis & grusprodukter

 

Bokningar sker till:

019-20 63 03
bokabygg@narkefrakt.se

Lager & terminal

På lager och terminal erbjuder vi:

 • 10000 kvm för kort- och långtidslagring
 • Varmlager
 • Kallager
 • Godshantering
 • Omex, omlastning
Bokningar sker till: 

070-629 36 71

Vinterväghållning

 • Snöröjning
 • Halkbekämpning
 • Ploga och röja bort snömassor
 • Salta och sanda
Bokningar sker till:

019-20 63 03

Thermo

Inom Thermo kan vi hjälpa till med:

 • Transporter av tempererat gods
 • Stycke, delpartier och fulla lass
 • Kyl-/fryslager

Vill du boka eller undrar över något?
019-20 63 83

Bokningar sker till: 

019-20 63 83
thermo@narkefrakt.se

Slam, Sug & Spoltjänster

Inom slam- Sug- & spoltjänster kan vi erbjuda:

 • Slamsugning och täthetskontroll av slamavskiljare och tankar
 • Högtrycksspolning
 • Torrsugning
 • Tömning och kontroll av olje- & fettavskiljare
 • Rotskärning

Vill du boka eller undrar du över något?
019-20 63 10

Vid akutfall efter kl 16:00 ring 070-319 92 27

,

Du som har avtal med
Sydnärkes Kommunalförbund:

Om du önskar boka slamtömning i Askersund, Laxå eller Lekeberg:

kontakta kommunens slamtömning via:
0582-685700 eller
info@kf.sydnarke.se

Bokningar sker till: 

019-20 63 10

 

 

 

Slamtömning i Askersund, Laxå eller Lekeberg:

0582-685700 eller
info@kf.sydnarke.se