Boka våra tjänster här

Bygg & Anläggning

  • Anläggningstransporter
  • Schaktmassor
  • Asfalt
  • Ballast
  • Entreprenader

Fjärr & Distribution

  • Dörr till dörrservice
  • Styckegodstransporter
  • Partigods
  • Pall, paket eller skrymmande gods
  • Transport av känsligt gods
  • Budkörningar och beställningstrafik
  • Dagliga linjer till och från 5 orter runt om i Sverige
Bokningar sker till:

019-20 63 01
bokagods@narkefrakt.se

Kranbilstransporter

  • Öppna fordon
  • Kranbilar
  • Specialfordon
  • Bredlaster
  • Transport av väggelement
  • Byggmaterialtransporter
     
Bokningar sker till:

019-20 63 02
bestallningstrafik@narkefrakt.se

Miljötransporter

  • Slamsugning
  • Transport av restprodukter
  • ADR-transport (farligt avfall)
  • Högtryckspolning av ledningar
  • Transport av hushållssopor
Bokningar sker till: 

019-20 63 04

Tipp & Återvinning

  • Berg- & schaktmassor
  • Restprodukter
  • Sortering & betongkrossning
  • Jord, flis & grusprodukter
Bokningar sker till:

019-20 63 03

Terminal

  • Godshantering
  • Omex, omlastning
Bokningar sker till: 

070-629 36 71

Verkstad

  • Swedac ackrediterad lastbilsverkstad
  • Motorreparationer
  • Bromsreparationer
  • Transmissionsreparationer
  • Fordonsbyggnationer
Bokningar sker till: 

019-57 21 95

Vinterväghållning

  • Snöröjning
  • Halkbekämpning
  • Ploga och röja bort snömassor
  • Salta och sanda
  • Väg- och gatusopning
Bokningar sker till:

019-20 63 03

Lager

  • 2000 kvm för kort- och långtidslagring
  • Varmlager
  • Kallager
Bokningar sker till: 

019-20 63 01
bokagods@narkefrakt.se