Boka våra tjänster här

Bygg & Anläggning

 • Anläggningstransporter
 • Schaktmassor
 • Asfalt
 • Ballast
 • Entreprenader

 

Fjärr & Distribution

 • Dörr till dörrservice
 • Styckegodstransporter
 • Partigods
 • Pall, paket eller skrymmande gods
 • Transport av känsligt gods
 • Budkörningar och beställningstrafik
 • Dagliga linjer till och från 5 orter runt om i Sverige

 

Bokningar sker till:

019-20 63 01
bokagods@narkefrakt.se

Kranbil & Specialtransporter

 • Öppna fordon
 • Kranbilar
 • Specialfordon
 • Bredlaster
 • Transport av väggelement
 • Byggmaterialtransporter
   

 

Bokningar sker till:

019-20 63 02
kran@narkefrakt.se
special@narkefrakt.se

Slam & Miljötransporter

 • Slamsugning
 • Transport av restprodukter
 • ADR-transport (farligt avfall)
 • Högtryckspolning av ledningar
 • Transport av hushållssopor
Bokningar sker till: 

019-20 63 04

Boka slamtömning

Tipp & Jordförsäljning

 • Berg- & schaktmassor
 • Restprodukter
 • Sortering & betongkrossning
 • Jord, flis & grusprodukter

 

Bokningar sker till:

019-20 63 03
bokabygg@narkefrakt.se

Terminal

 • Godshantering
 • Omex, omlastning
Bokningar sker till: 

070-629 36 71

Verkstad

 • Swedac ackrediterad lastbilsverkstad
 • Motorreparationer
 • Bromsreparationer
 • Transmissionsreparationer
 • Fordonsbyggnationer
Bokningar sker till: 

019-57 21 95

Vinterväghållning

 • Snöröjning
 • Halkbekämpning
 • Ploga och röja bort snömassor
 • Salta och sanda
Bokningar sker till:

019-20 63 03

Lager

 • 2000 kvm för kort- och långtidslagring
 • Varmlager
 • Kallager
Bokningar sker till: 

019-20 63 01
bokagods@narkefrakt.se