Ekonomisk information

Närkefraktkoncernens totala omsättning för år 2021 var 690 mkr med ett rörelseresultat på 4,9 mkr. Soliditeten i koncernen var 33 %. 

I och med Närkefrakts köp av A.L.I. Frakt AB per 2022-01-01 består Närkefrakt av 92 delägare som tillsammans förfogar över c:a 350 fordon. Föreningen har 6 dotterbolag och ett 60-tal anställda. 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

 

Ansvarig för ekonomi