Ekonomisk information

Närkefraktkoncernens totala omsättning för år 2022 var 986 mkr med ett rörelseresultat på 8,2 mkr. De stora ökningarna jämfört med föregående år beror främst på samgåendet med A.L.I Frakt AB.  Soliditeten i koncernen var 30,3 %. 

I och med Närkefrakts köp av A.L.I. Frakt AB per 2022-01-01 består Närkefrakt av 90 delägare som tillsammans förfogar över c:a 370 fordon. Föreningen har 6 dotterbolag och ett 60-tal anställda. 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

 

Ansvarig för ekonomi