Ekonomisk information

Närkefraktkoncernen består av moderbolaget som är en ekonomisk förening samt sex dotterbolag. Koncernens totala omsättning för år 2020 var 628 mkr med ett rörelseresultat på 3,8 mkr. Soliditeten i koncernen var 34,9%. 

Närkefrakt består av 86 delägare som tillsammans förfogar över 300 fordon och föreningen med dotterbolag har ett 60-tal anställda. 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

 

Ansvarig för ekonomi