Ekonomisk information

Närkefraktkoncernen består av moderbolaget som är en ekonomisk förening samt sex dotterbolag. Koncernens totala omsättning för år 2018 var 676 mkr med ett rörelseresultat på 2,7 mkr. Soliditeten i koncernen var 30,7%. 

Närkefrakt består av över 80 delägare som tillsammans förfogar över 300 fordon och föreningen med dotterbolag har ett drygt 50-tal anställda. 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Ansvarig för ekonomi