Drivmedel

Drivmedelstillägget* nollställdes 2008-01-01

 
Gäller från        Stycke & partigods **     Fjärr & Distribution            Anläggning       HVO100 ***  
2024-04-01                18,7               13,4                6,8       3,0
2024-03-01                19,3               14,0                7,1       3,5
2024-02-01                18,7               13,4                6,8       3,1
2024-01-01                27,8               22,4              11,4       4,9
2023-12-01                31,2               25,8              13,6       5,1
2023-11-01                34,0               28,6              14,6       4,9
2023-10-01                34,6               29,1              14,9       4,8
2023-09-01                30,5               25,1              12,8       5,1
2023-08-01                25,3               19,9              10,2       5,6
2023-07-01                25,3               19,9              10,2       5,6
2023-06-01                24,0               18,7                9,5       5,1
2023-05-01                26,6               21,2              10,8       5,2
2023-04-01                27,8               22,4              11,4       5,5
2023-03-01                29,7               24,3              12,4       4,3
2023-02-01                32,3               26,9              13,7       4,1
2023-01-01                31,9               26,5              13,6       3,2
2022-12-01                36,2               30,7              15,7       4,3
2022-11-01                38,1               32,7              16,7       4,4
2022-10-01                32,4               27,0              13,8       5,0
2022-09-01                32,9               27,4              14,0       3,5
2022-08-15                36,7               31,3              16,0       4,2
2022-07-01                35,7               30,3              15,5        3,4
2022-06-01                31,7               26,3              13,4       3,6
2022-05-01                33,8               28,4              14,5       2,5
2022-04-01                31,0               25,7              13,1 
2022-03-01                25,7               20,4              10,4 
2022-02-01                22,6               17,2                8,8 
2022-01-01                19,8               14,5                7,4 

 

* DMT kan som lägst vara 0%
** OnRoad (nollställdes 2007-02-01)
*** Ett utökat tillägg för drivmedel HVO100 för styckegods som kompletterar befintligt DMT "Stycke och partigods"