Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägget* nollställdes 2008-01-01 och nedan är i April månad 2020:

Bygg & Anläggning 2,4 %
Fjärr & Distribution 4,7 %
Stycke & partigods 9,9 % **

* DMT kan som lägst vara 0%
** OnRoad