Drivmedel

Drivmedelstillägget* nollställdes 2008-01-01 och nedan är i December månad 2021:

Bygg & Anläggning 7,6 %
Fjärr & Distribution 14,9 %
Stycke & partigods 20,2 % **

* DMT kan som lägst vara 0%
** OnRoad (nollställdes 2007-02-01)