Drivmedel

Drivmedelstillägget* nollställdes 2008-01-01 och nedan är i April månad 2021:

Bygg & Anläggning 3,6 %
Fjärr & Distribution 7,1 %
Stycke & partigods 12,4 % **

* DMT kan som lägst vara 0%
** OnRoad