Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägget* nollställdes 2008-01-01 och nedan är i September månad 2020:

Bygg & Anläggning 1,5 %
Fjärr & Distribution 2,9 %
Stycke & partigods 8,2 % **

* DMT kan som lägst vara 0%
** OnRoad