Drivmedel

Drivmedelstillägget* nollställdes 2008-01-01

 
Gäller från     

Stycke & partigods    

Fjärr & Distribution    

Bygg & Anläggning    

HVO100    

                  **                                           ***
2022-06-01               31,7                26,3               13,4  
2022-05-01               33,8                28,4               14,5      2,5
2022-04-01               31,0                25,7               13,1  
2022-03-01               25,7                20,4               10,4  
2022-02-01               22,6                17,2                 8,8  
2022-01-01               19,8                14,5                 7,4  

 

* DMT kan som lägst vara 0%
** OnRoad (nollställdes 2007-02-01)
*** Ett utökat tillägg för drivmedel HVO100 som kompletterar befintliga DMT