Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägget* nollställdes 2008-01-01 och nedan är i Maj månad 2020:

Bygg & Anläggning 1,3 %
Fjärr & Distribution 2,5 %
Stycke & partigods 7,8 % **

* DMT kan som lägst vara 0%
** OnRoad