Drivmedel

Drivmedelstillägget* nollställdes 2008-01-01 och nedan är i September månad 2021:

Bygg & Anläggning 5,4 %
Fjärr & Distribution 10,6 %
Stycke & partigods 15,9 % **

* DMT kan som lägst vara 0%
** OnRoad