Fair transport 2.0

För att ytterligare lyfta fram oss seriösa transportbolag har Sveriges Åkeriföretag lanserat Fair Transport 2.0 där vi tar ett aktivt åtagande gällande hållbarhet, ansvar och säkerhet. Närkefrakt har självklart varit delaktig i framtagande och stöttar detta till hundra procent.

Fair transport logotyp

Om Fair Transport

  • Fair Transport syftar till att verka för hållbara transporter: både gällande ansvar för företag och medarbetare, för miljö och klimat och för trafiksäkerhet.
  • Fair Transport är grunden för en hållbar affär. Konkurrensen om lägsta pris ska ersättas med kvalitet.
  • Det är viktigt att synliggöra hållbara transporter så att valet ska bli självklart. Som en jämförelse ska det vara lika självklart att välja en hållbar transport som att köpa miljömärkt i livsmedelsbutiken. 
  • Fair Transport tål granskning och skapar trygghet för dig som transportköpare. 
  • Vi har alla ett ansvar för att det vi köper och levererar är hållbart. Fair Transport är branschens sätt att synliggöra hållbara transporter.
  • Fair Transport syftar till en stark och sund transportnäring redo att möta framtidens utmaningar. 

Läs mer om Fair Transport här