Styrelse

I vår styrelse finns både bredd och erfarenhet. Här finns kompetens både från åkarkåren och från helt andra branscher. Nuvarande styrelse består av:

Arne Larsson, ordförande

Fredrik Öjdemark, VD

Stefan Wenlöf, ledamot

Daniel Andersson, ledamot

Ulf Gejhammar, ledamot

Morgan Jakobsson, ledamot

Per Frisell, ledamot

Annika Alkman, ledamot

Filip Lod, suppleant

Kim Andersson, suppleant

Grant & Thornton, yrkesrevisor

Styrelsen