Styrelse

I vår styrelse finns både bredd och erfarenhet. Här finns kompetens både från åkarkåren och från helt andra branscher. Nuvarande styrelse består av:

Tomas Nilsson, ordförande

Fredrik Öjdemark, VD

Stefan Wenlöf, ledamot

Daniel Andersson, ledamot

Ulf Gejhammar, ledamot

Morgan Jakobsson, ledamot

Per Frisell, ledamot

Annika Alkman, ledamot

Stefan Renvall, suppleant

Kim Andersson, suppleant

Grant & Thornton Sweden AB, revisorer