Styrelse

I vår styrelse finns både bredd och erfarenhet. Här finns kompetens både från åkarkåren och från helt andra branscher. Nuvarande styrelse består av:

Arne Larsson, ordförande

Fredrik Öjdemark, VD

Stefan Wenlöf, ledamot

Krister Turesson, ledamot

Ulf Gejhammar, ledamot

Morgan Jakobsson, ledamot

Mats Lindqvist, ledamot

Filip Lod, suppleant

Johan Melén, suppleant

Grant & Thornton, yrkesrevisor