Hållbar utveckling

Närkefrakt har under många år arbetat med att förbättra olika miljöpåverkande faktorer inom vårt verksamhetsområde.

Vi är mycket tacksamma över det förtroende och den uppskattning som vi får från våra kunder. De uppskattar vårt systematiska arbete med ständiga förbättringar, vår resa mot hållbara transporter och vårt fokus på trafiksäkerhet. Det visar sig i våra kundundersökningar där vi får väldigt höga betyg, något vi är mycket nöjda med.

Ständiga förbättringar är en central del i vårt arbete och vi har en mycket tydlig process och kultur som årligen genererar ca 200 förbättringsförslag. Det systematiska arbetssättet har både skapat reella förbättringar och en bättre förståelse mellan olika avdelningar och arbetsglädje hos våra medarbetare.

Vårt arbete mot fossilfria transporter är utmanande. Vi jobbar i nära samarbete med våra kunder för att finna smarta lösningar, men osäkerheten inför utveckling av teknik och priser på biodrivmedel gör att det är svårt att vara aggressiva. Vi har ändå utökat antalet bilar som kör med olika fossilfria drivmedel och följer vårt mål att ha högre reduktion än gällande reduktionsplikt. Exempelvis har vi helt gått över till HVO100 på vår lokala distribution och utökat med ännu fler elektriska lastbilar under 2023.

I trafiksäkerhetsarbetet mäter vi hur väl våra chaufförer följer både hastighetsbegränsningar och lagar om mobilanvändning för att säkerställa att man inte är distraherad utan har fokus på sin körning. Mätningarna föll väl ut och tillsammans med informationskampanjer om hur viktigt det är, känner vi oss nöjda.

Vårt engagemang i Fossilfritt Sverige och Fair Transport vägleder oss i vårt hållbarhetsarbete och vi kommer fortsätta kämpa för en snabb och hållbar omställning av transportbranschen till klimatsmarta transporter.

Vår målsättning är att dubblera antalet klimatsmarta bilar årligen de närmaste två åren samt att ligga 5% bättre än reduktionsplikten de närmaste fem åren. Till 2030 ska stora delar av vår fordonsflotta vara klimatsmart.

Som helhet är vi stolta över vårt arbete med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet samt vår position som regions starkaste transport- och logistikpartner. Vårt fokus närmaste åren är vår omställning till fossilfria transporter och att behålla vår starka ställning på marknaden.

Vi har ett systematiskt ledningssystem för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösäkring enligt ISO-standard 9001:2015, 14001:2015 och 45001:2018 samt trafiksäkerhet enligt 39001:2012. 

Vi är certifierade enligt:

  • Kvalitet ISO 9001:2015
  • Miljö ISO 14001:2015
  • Arbetsmiljö ISO 45001:2018
  • Trafiksäkerhet ISO 39001:2012

Cert

Certifikat och dokument

ISO certifikat

Fair transport 2024/2025

Hållbarhetspresentation 2023

Våra policys

Uppförandekod