Aktuellt

Going by the Åkerihandboken
Vi söker resurser för vinterväghållning 2019/2020
På Närkefrakt arbetar vi för att göra dina transporter fossiloberoende.

Team Närkefrakt

Tillsammans med våra anslutna åkerier, över 80 delägarföretag, våra medarbetare, samarbetspartners, styrelse och ledning skapar vi Team Närkefrakt. Det är den enorma samarbetsviljan i vår ekonomiska förening som hittar lösningar på alla logistikutmaningar. Vi kallar den Närkefraktsandan. Här berättar några av våra medarbetare, delägare och transportörer om just den.