Aktuellt

Vi söker resurser för vinterväghållning 2019/2020
På Närkefrakt arbetar vi för att göra dina transporter fossiloberoende.
Närkefrakt har utmärkta terminallösningar med strategiskt läge nära E18/E20.

Team Närkefrakt

Tillsammans med våra anslutna åkerier, över 80 delägarföretag, våra medarbetare, samarbetspartners, styrelse och ledning skapar vi Team Närkefrakt. Det är den enorma samarbetsviljan i vår ekonomiska förening som hittar lösningar på alla logistikutmaningar. Vi kallar den Närkefraktsandan. Här berättar några av våra medarbetare, delägare och transportörer om just den.