Aktuellt

Psykisk ohälsa ökar bland unga. Många lider i tystnad och att våga prata om sitt mående är en del av lösningen. Precis av denna anledning är vi med och stöttar projektet Skitbra. Ett projekt som går ut på att öppna upp dörren för samtal om psykisk hälsa.

 

Flera lokala sportklubbar har tillsammans med Örebrokompaniet initierat projektet som går ut på att ge ungdomar verktyg för att stärka sin mentala hälsa. De belyser vikten av att arbeta proaktivt med sitt mående och söka hjälp innan det går för långt.

Visste du att vi befinner oss i ett paradigmskifte inom logistikbranschen? Utvecklingen av ny teknik och nya bränslen gör att vi står inför både möjligheter och utmaningar i vårt hållbarhetsarbete.

 

Den 8 mars höll vår VD Fredrik Öjdemark i ett webinar där han berörde precis detta. Fredrik berättade bland annat om omställningen till fossilfria transportmedel, hur vi jobbar med hållbarhetsfrågan – och det stora arbetet som ligger framför oss. 

 

Glada nyheter! Närkefrakt erbjuder numera fullständig distributionsservice i Skaraborg. Vi har länge haft etablerade linjelagda transporter till och från området – och detta är ett stort steg mot ännu smidigare och effektiv hantering av varor. 

Med vår fullständiga distributionsservice kan vi nu erbjuda en ännu mer komplett logistiklösning för dig som kund. Oavsett om det handlar om tempererat gods eller torrgods, kan du lita på oss för säker och pålitlig hantering.

 

Team Närkefrakt

Tillsammans med våra anslutna åkerier, över 80 delägarföretag, våra medarbetare, samarbetspartners, styrelse och ledning skapar vi Team Närkefrakt. Det är den enorma samarbetsviljan i vår ekonomiska förening som hittar lösningar på alla logistikutmaningar. Vi kallar den Närkefraktsandan. Här berättar några av våra medarbetare, delägare och transportörer om just den.