Aktuellt

På grund av stigande drivmedelspriser kommer vi per den 1 november 2021 att justera alla priser som inkluderar drivmedel med 3,5 % på Bygg & Anläggningstransporter.

 

Den 1 januari 2022 görs vår årliga indexjustering enligt T08SÅ12ED Regional distribution exkl drivmedel för våra Fjärr & Distributionstaxor. Höjningen av våra grundtaxor blir 3% där drivmedel debiteras separat och 8,5% där drivmedel är inkluderat i fraktpriset.

Från och med 1 januari 2022 kommer Närkefrakt och A.L.I. Frakt gå samman under Närkefrakts namn.
Vi satsar och utvecklar vår verkstad i Hällabrottet

Team Närkefrakt

Tillsammans med våra anslutna åkerier, över 80 delägarföretag, våra medarbetare, samarbetspartners, styrelse och ledning skapar vi Team Närkefrakt. Det är den enorma samarbetsviljan i vår ekonomiska förening som hittar lösningar på alla logistikutmaningar. Vi kallar den Närkefraktsandan. Här berättar några av våra medarbetare, delägare och transportörer om just den.