Miljötransporter

Vi hjälper dig med alla typer av miljötransporter. Närkefrakt hanterar transporter av olika typer av avfall, så som hushållssopor och restprodukter från anläggningsverksamheter, farligt avfall samt ADR-transporter.

Med vår långa erfarenhet vet vi vilka stora krav på säkerhet detta arbete kräver. Vår miljöverksamhet utförs av drygt 20 fordon varav flera är biogasdrivna.

 

Se aktuella drivmedelstillägg här

Inom Miljötransporter kan vi hjälpa till med:

  • Transport av restprodukter
  • ADR-transport
  • Transport av farligt avfall
  • Transport av hushållsopor


Vill du boka eller undrar du över något?
019-20 63 46