Miljötransporter

Med miljö i tanken

Närkefrakt har över 20 fordon som arbetar med slam- och sophantering, restprodukter och ADR-transporter.

Närkefrakt hanterar transporter av olika typer av avfall, till exempel hushållssopor, slam, restprodukter från anläggningsverksamhet samt farligt avfall (ADR-transporter).

Närkefrakt kan också erbjuda högtrycksspolning av ledningar med dimensioner från köksavlopp till vägtrummor.

Vår miljöverksamhet utförs av drygt 20 fordon, varav flera är biogasdrivna.