Partners

För att kunna ge våra kunder en bredare service och erbjuda effektiva helhetslösningar arbetar Närkefrakt bland annat i nära samarbete med T-schakt, OnRoad och Transportservice.

T-Schakt

T-Schakt är länets största leverantör av maskintjänster och utför tjänster inom schakt, rivningsarbeten, maskintransporter, snöröjning och sanering mm. Närkefrakt och T-Schakt arbetar tillsammans sedan 1982 för att skapa helhetslösningar för sina kunder. 

Läs mer om T-schakt här

OnRoad

Närkefrakt är delägare i OnRoad, en nationell transportpartner. De har byggt upp ett nätverk med transportlinjer och distributionsnät över hela Sverige. Här är vi på Närkefrakt ansvariga och specialister på vårt geografiska närområde, Örebro-regionen, även om vi har logistikuppdrag över hela Sverige.

Läs mer om OnRoad här

Transportservice

Transportservice Logistics NF AB erbjuder skräddarsydda transporter och logistiklösningar med kunden i fokus, både inrikes eller utrikes. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Närkefrakt. Vi har självklart ett nära samarbete mellan bolagen kan tillsammans erbjuda heltäckande transportuppdrag. 

Läs mer om Transportservice här