Partners

För att kunna ge våra kunder en bredare service och erbjuda effektiva helhetslösningar arbetar Närkefrakt bland annat i nära samarbete med T-schakt, OnRoad och Transportservice.

T-Schakt

T-Schakt är länets största leverantör av maskintjänster och utför tjänster inom schakt, rivningsarbeten, maskintransporter, snöröjning och sanering mm. Närkefrakt och T-Schakt arbetar tillsammans sedan 1982 för att skapa helhetslösningar för sina kunder. 

Läs mer om T-schakt här

OnRoad

Närkefrakt är delägare i OnRoad, en nationell transportpartner. De har byggt upp ett nätverk med transportlinjer och distributionsnät över hela Sverige. Här är vi på Närkefrakt ansvariga och specialister på vårt geografiska närområde, Örebro-regionen, även om vi har logistikuppdrag över hela Sverige.

Läs mer om OnRoad här

Transportservice

Transportservice Logistics AB erbjuder anpassade och säkra transporter med kunden i fokus, både inrikes eller utrikes. Vi på Närkefrakt har ett långt och nära samarbete med Transportservice, där vi bland annat delar lokaler men också tillsammans kan erbjuda heltäckande transportuppdrag. 

Läs mer om Transportservice här