Vinterväghållning

För säkrare vägar

Närkefrakt håller vägarna säkra genom vinterns alla väder.

Ploga, sanda och röja bort

Närkefrakt har stora resurser inom snöröjning och halkbekämpning. Under de aktuella månaderna har vi ständig jour. Vår transportledning håller uppsikt över vädrets förändringar och skickar ut våra bilar så snart det är dags att salta, ploga, sanda och röja bort snömassorna.

Vi har stora fordon för våra motor- och riksvägar och, genom vårt samarbete med T-schakt, mindre fordon för vägar där det är svårt att komma fram, till exempel gångvägar och cykelbanor. Varje vår sopar vi gatorna så att det blir rent och snyggt efter vinterns halkbekämpning.

Vi har kunder inom såväl kommunal som privat sektor.