Delägarskap

Som en ekonomisk förening har vi på Närkefrakt en unik position. Det betyder att vi ägs av över 80 företag som tillsammans bidrar till verksamheten med både fordon och yrkeskompetens inom olika områden. Vårt uppdag är att sälja och förmedla fordonstjänster på uppdrag av våra delägare. Det är tack vare dem som vi kan leverera med hög kvalitet och stort engagemang. 

Alla våra delägare verkar under Närkefrakts generella krav och föreningens stadgar. Hos oss finns endast seriösa åkerier som håller hög kvalitet och god service. I gengäld erbjuder vi dem:

  • Ett stort antal transportuppdrag inom Sverige
  • Gemensamma inköpsmöjligheter/ramavtal
  • Delägarservice
  • Medlem i Sveriges ledande lastbilscentral

Vill du veta mer om att vara delägare?