Slam, Sug & Spoltjänster

Närkefrakt har ett flertal slambilar som kan utföra slamtömning, även högtrycksspolning med dimensioner från köksavlopp till vägtrummor samt torrsugning av damm och grövre material.

Vi är även auktoriserade att besikta oljeavskiljare och fettavskiljare samt utföra täthetskontroller på slamavskiljare och slutna tankar. 

Inom slam- Sug- & spoltjänster kan vi erbjuda:

  • Slamsugning och täthetskontroll av slamavskiljare och tankar
  • Högtrycksspolning
  • Torrsugning
  • Tömning och kontroll av olje- & fettavskiljare
  • Rotskärning

Vill du boka eller undrar du över något?
019-20 63 10

Vid akutfall efter kl 16:00 ring 070-319 92 27

Du som har avtal med
Sydnärkes Kommunalförbund:

Om du önskar boka slamtömning i Askersund, Laxå eller Lekeberg:

kontakta kommunens slamtömning via:
0582-685700 eller
info@kf.sydnarke.se