Kvalitet & miljö

Närkefrakt har under många år arbetat med att förbättra olika miljöpåverkande faktorer inom vårt verksamhetsområde. Vi har ett systematiskt ledningssystem för kvalitets- och miljösäkring enligt ISO-standard 9001:2015 och 14001:2015 samt trafiksäkerhet enligt 39001:2012. Vi har även system för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Vi är stolta över att vara certifierade enligt:

  • Kvalitet ISO 9001:2015
  • Miljö ISO 14001:2015
  • Trafiksäkerhet ISO 39001:2012

SBcert

Certifikat och dokument

ISO certifikat

Fair transport

Hållbarhetspresentation 2019

Våra policys

Uppförandekod - Code of conduct