Kvalitet & miljö

Närkefrakt har under många år arbetat med att förbättra olika miljöpåverkande faktorer inom vårt verksamhetsområde. Vi har ett systematiskt ledningssystem för kvalitets- och miljösäkring enligt ISO-standard 9001:2015 och 14001:2015 samt trafiksäkerhet enligt 39001. Dessutom ingår även system för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen. Detta skall vi nå genom att arbeta för en fossiloberoende transportsektor, främja förnybar energi och skapa förutsättningar för ytterligare energieffektivisering. 
Under 2018 ökade vi vår andel av förnybart bränsle till 51%.

  • Mål 2018= 50%
  • Resultat 2018= 51%

 

Vi är stolta över att vara tredjepartscertifierade enligt:

  • Kvalitet ISO 9001:2015
  • Miljö ISO 14001:2015
  • Trafiksäkerhet ISO 39001
  • Arbetsmiljö AFS 2001:1

ISO9001

Certifikat och dokument

Kvalitets-certifikat ISO 9001:2015

Miljö-certifikat ISO 14001:2015

Trafiksäkerhets-certifikat ISO 39001

Arbetsmiljö-certifikat AFS 2001:1

Hållbarhetspresentation 2018

Våra mål

Våra policys

Uppförandekod - Code of conduct