Styrelse och ledningsgrupp

I vår styrelse finns både bredd och erfarenhet. Här finns kompetens både från åkarkåren och från helt andra branscher. Nuvarande styrelse består av:

Arne Larsson, ordförande

Fredrik Öjdemark, VD

Stefan Wenlöf, ledamot

Daniel Andersson, ledamot

Ulf Gejhammar, ledamot

Morgan Jakobsson, ledamot

Per Frisell, ledamot

Filip Lod, suppleant

Annika Alkman, suppleant

Grant & Thornton, yrkesrevisor

Styrelsen

Vår ledningsgrupp består av:

Fredrik Öjdemark, VD

Dennis Rundberg, Ekonomichef

Ann Sehlin, Försäljningschef

Mika Salo, IT-chef

Maths Dohn, Affärsområdeschef Anläggning, Miljö, Kran & Special

Jessica Bäcker, Affärsområdeschef Fjärr & Distribution

LG