Bygg & Anläggning

100 fordon för stora och små projekt

Närkefrakts fordonsflotta täcker alla typer av bygg- och anläggningsverksamhet.

Närkefrakt förfogar över 100 fordon som täcker alla typer av bygg- och anläggningsverksamhet. Vi tar oss an alla projekt, stora som mindre, med samma engagemang.

Behöver du transporter så har vi kompetenta lösningar som är både kostnadseffektiva och flexibla. Vi transporterar schaktmassor, asfalt och ballast. Genom vårt samarbete med T-schakt kan vi också erbjuda maskiner för olika typer av anläggningsarbeten. Vi har kunder inom såväl kommunal som privat sektor.

Närkefrakt arbetar med IT-baserade lösningar för att skapa effektivitet och överblick för både kund och åkare. Detta innbär både mobilhanddatorer och Mobilapp för ökad spårbarhet av gods och upplevd kvalitet för våra kunder.