Slam & Miljötransporter

Vi hjälper dig med alla typer av miljötransporter. Närkefrakt hanterar transporter av olika typer av avfall, till exempel hushållssopor, slam, restprodukter från anläggningsverksamhet och farligt avfall (ADR-transporter). Med vår långa erfarenhet vet vi vilka stora krav på säkerhet detta arbete kräver. Vår miljöverksamhet utförs av drygt 20 fordon, varav flera är biogasdrivna.

Närkefrakt kan också erbjuda högtrycksspolning av ledningar, med dimensioner från köksavlopp till vägtrummor.

 

Se aktuella drivmedelstillägg här

Inom Slam & Miljötransporter kan vi hjälpa till med:

  • Slamsugning
  • Transport av restprodukter
  • ADR-transport (farligt avfall)
  • Högtryckspolning av ledningar
  • Transport av hushållssopor


Vill du boka eller undrar du över något?
019-20 63 04

Boka slamtömning