Terminal

Vi kan godshantering

Närkefrakt har 3000 kvm strategisk placerad terminalyta.

Närkefrakt kan erbjuda utmärkta terminallösningar med strategiskt läge nära E18/E20.
Vi har 3 000 kvm terminalyta med vädertätade portar och lastkaj för budbilar. Givetvis kan vi erbjuda Omex av ditt gods.
Våra lagerutrymmen ger goda förvaringsmöjligheter, för gods av varierade slag och storlek.

Hela terminalen, såväl utom- som inomhus, är funktionellt planlagd och asfalterad.