Tipp & Återvinning

För ett ekologiskt uthålligt samhälle

Närkefrakt hanterar olika restprodukter för ett ekologiskt uthålligt samhälle.

Närkefrakt driver och förmedlar tipptjänster och grusmaterial i Närkeregionen. Vår egen tipp, Mellringetippen, är centralt belägen i Örebros västra del. Här tar vi emot berg- och schaktmassor från till exempel byggverksamhet. Mot en avgift hanterar vi olika restprodukter för ett ekologiskt uthålligt samhälle. Med hjälp av sortering och betongkrossning ökar återanvändning av massor.  

Villkor för verksamheten

  • Hanteringen sker på ett miljömässigt riktigt sätt och med hänsyn till omgivningen.
  • Verksamheten följs upp genom kontroller. Eventuella avvikelser rapporteras i en årlig miljörapport.

Till Privatpersoner

Vi säljer också jord, flis och grusprodukter till privatpersoner. Vi erbjuder både avhämtning och hemleverans. Läs mer om våra produkter och priser under rubriken Beställ/webbshop.