Tipp & Återvinning

Vi på Närkefrakt driver och förmedlar tipptjänster i hela Närkeregionen. Vår egen tipp, Mellringetippen, är centralt belägen i Örebros västra del. Här tar vi bland annat emot berg- och schaktmassor från till exempel byggverksamhet. Mot en avgift hanterar vi också olika restprodukter för att bidra till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Vårt arbete med sortering och betongkrossning ökar och möjliggör för återanvändning av massor. Det ser vi som en del i vårt viktiga hållbarhetsarbete.    

Villkor för verksamheten

För oss är det viktigt att bedriva vår verksamhet med hållbarhet i fokus och efter rådande regelverk. Därför arbetar vi efter följande villkor:

  • Hanteringen sker på ett miljömässigt riktigt sätt och med hänsyn till omgivningen.
  • Verksamheten följs upp genom kontroller. Eventuella avvikelser rapporteras i en årlig miljörapport.

Till privatpersoner

För dig som privatperson erbjuder vi försäljning av jord, flis och grusprodukter. Hos oss finns möjlighet till både avhämtning och hemleverans. Läs mer om våra produkter, priser och beställ direkt via vår webshop som du hittar här.

 

Se aktuella drivmedelstillägg här

Inom Tipp & Återvinning kan vi hjälpa till med:

  • Berg- & schaktmassor
  • Restprodukter
  • Sortering & betongkrossning
  • Jord, flis & grusprodukter


Vill du boka eller undrar över något?
019-20 63 03