Personal

Åratal av samlad kompetens

Närkefrakts personal har både lång erfarenhet, spetskompetens och engagemang för de uppgifter vi utför.

Stab

VD
019-20 63 34
072-235 64 72
IT-Chef
019-20 63 19
073-810 63 66
IT / Sälj-support
019-20 63 07
070-625 03 64
IT Drift & Support
019-20 63 08
073-474 79 08
Delägarservice och Fastigheter
019 20 63 37
072-579 56 00

Ekonomi / Administration

Ekonomichef
019-20 63 65
070-327 08 39
Controller
019 20 63 06
073-377 15 18
Ekonomi
019-20 63 36
Ekonomi
019-20 63 28
Fakturering / Admin
019-20 63 21
Fakturering / Admin
019-20 63 29
Reklamation och Fakturering / Admin
019-20 63 69
Reception
019-20 63 00

Marknad & Försäljning

Försäljningschef
019-20 63 26
073-474 74 01
Försäljning
019-20 63 23
070-629 15 63
Försäljning
019-20 63 57
070-629 36 38
Försäljning
019-20 63 22
070-629 36 23

Bygg & Anläggning / Miljö & Industri

Affärsområdeschef, Bygg & Anläggning
019-20 63 27
070-629 36 49
Ansvarig Miljötransporter & Vinterväghållning
019-20 63 25
070-629 30 63
Fältman Bygg o Anläggning
019-20 63 15
070-658 68 40
Trafikledning / Bygg & Anläggning
019-20 63 16
070-629 36 41
Trafikledning / Bygg & Anläggning
019-20 63 14
070-629 36 15
Trafikledning / Bygg & Anläggning
019-20 63 13
070-629 99 93
Trafikledning / Bygg & Anläggning
019-20 63 32
072-600 66 18

Fjärr & Distribution / Terminal

Produktionsansvarig, Fjärr & Distribution, Terminal
019-20 63 66
070-651 08 04
Trafikchef Närkefrakt och VD Transportservice
019-17 30 81
070-618 41 82
Trafikledare distribution Närke
019-20 63 56
070-510 73 32
Trafikledare fjärr Småland, Östergötland, Västergötland och Göteborg
019-20 63 58
Trafikledare distribution Stockholm & Mälardalen
019-20 63 46
Trafikledare fjärr Stockholm och Skåne
019-20 63 54
Trafikledare fjärr Norrland, Skåne och Dalarna
019-20 63 55
Trafikledare kranbilar
019-20 63 10
Trafikledare kranbilar
019-20 63 18
Trafikledare/admin krokbilar och flisbilar
019-20 63 59
Orderadministratör
019-20 63 68
Bokagods & kundtjänst
019-20 63 51
Orderadministratör
019-20 63 61
Orderadministratör
019-20 63 62
Orderadministratör
019-20 63 64

Terminal

Terminalchef
070-381 63 50
070-629 36 71
070-629 36 71
070-629 36 71
070-629 36 71

Verkstad

Verkstadschef
019-57 21 96
070-512 21 96
019-57 21 98
076-828 21 98
019-57 21 92
072-711 21 92
019-57 21 95
070-629 36 84
019-57 21 95
019-57 21 95
019-57 21 95
019-57 21 95
076-710 59 58