”Tillsammans är vi starkare!”

Morgan Jakobsson

Morgan Jakobsson driver Glanshammars åkeri tillsammans med sin bror. Åkeriet har funnits i över 50 år och tillsammans med över 80 andra verksamheter är man delägare i Närkefrakt. 

"Vi har transportuppdrag främst inom bygg och anläggning. Med Närkefrakt finns en enkelhet, från att vi får uppdraget till att vi slutfört det. Vi vet att trafikledningen finns där för oss men också delägarservice." 

"Det är just storleken som skapar tryggheten för oss. Ihop med de andra delägarföretagen blir vi stora, och en aktör att räkna med på marknaden och bland konkurrenter. Det är det unika med att vi är en ekonomisk förening. Naturligtvis är det bättre att samarbeta i grupp än att vara ensam. Tillsammans är man starkare!" 


Morgan Jakobsson

Glanshammars åkeri
 

Vill du veta mer om att vara delägare?

Fredrik kan svara på dina frågor.