Förändrad indexrutin kopplat till drivmedelsutvecklingen

Drivmedelsutvecklingen

Priset på diesel har ökat kraftigt från årsskiftet. Detta är inget vi eller världen kunde förutse eller har kunnat skydda oss emot. Den snabba kostnadsökningen är en enorm utmaning och inget som åkeriföretagen kan stå för själv varför vi tvingas till att införa månadsvisa indexjusteringar för våra transportavtal där drivmedel är inkluderat i fraktpriset.

Orsakerna till prisutvecklingen är flera

  • Kriget i Ukraina 
  • Underskott på råolja
  • Världsmarknadspris och dollarkurs
  • Höjd reduktionsplikten på diesel från 26,0% till 30,5% vid årsskiftet
  • Skattehöjning vid årsskiftet

Det är viktigt att påpeka att det finns ingen som helst vinst i detta för Närkefrakts del utan handlar enbart om att respektive åkeri skall täcka den massiva kostnadsökning som har orsakats av de kraftigt ökade drivmedelspriserna.

Om du har frågor är du välkommen kontakta oss https://www.narkefrakt.se/kontakt