Prisjustering Fjärr & Distribution

prisjustering

Den 1 januari 2024 görs vår årliga indexjustering enligt T08SÅ12ED Regional distribution exkl drivmedel. Höjningen av våra grundtaxor blir 6,3%.

Kundspecifika prislistor justeras enligt gällande avtal.

index

Närkefrakt arbetar ständigt för att i alla led uppfylla våra kunders förväntningar med ett personligt och proffsigt bemötande samt engagemang. Det ställer höga krav på vår kompetenta personal, både på kontor och chaufförer.

Närkefrakt är även Fair Transport certifierade vilket garanterar en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men även för slutkunden av det som transporterats.

Vid frågor kring detta eller något annat tveka inte att kontakta oss på Närkefrakt. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida https://www.narkefrakt.se/kontakt