Fossilfri distribution i Örebro län from 1:a maj 2022

bild

Närkefrakt väljer nu den snabbaste vägen till fossilfri drift genom att övergå till HVO100.

HVO100 är ett fossilfritt och förnybart bränsle som gör det möjligt för dig som kund att uppnå dina klimatmål genom att omgående minska dina utsläpp av växthusgaser.
Detta reducerar utsläppet av fossila växthusgaser med cirka 85 procent jämfört med helt fossil diesel.

Vi vill starta resan tillsammans med dig nu!

Närkefrakt har en hög målsättning med sitt omställningsprogram och har i samarbete med Fossilfritt Sverige en ambition att vara fossilfria till 2030.

Vägen dit kommer vara en utmaning där vi måste arbeta tillsammans med många andra aktörer för att vi gemensamt ska nå till fossilfria transporter.

Det kommer vara ett komplext arbete med många olika lösningar som både ska testas och implementeras parallellt och vid olika tidpunkter.

Efter många diskussioner med energileverantörer, politiker och lastbilstillverkare är vi framme vid att i dagsläget är biodiesel, eller HVO100, den lösning som vi har möjlighet att införa och som ger effekt nu. Därför kommer vi from maj 2022 helt gå över till HVO100 på våra distributionsbilar i Örebro län.

På vår hemsida kommer vi månatligen att publicera det extra HVO-tillägg som detta innebär i och med att HVO100 är ett dyrare drivmedel.

Vi hoppas kunna göra detta i samarbete med våra kunder och tillsammans fortsätta resan mot fossilfrihet. Nästa logiska steg kommer att bli ett successivt införande av batterilastbilar på detta område under de närmaste åren.

Vi ser fram mot vår gemensamma resa mot fossilfrihet!

Fakta om HVO100

 

  • HVO100 (Hydrerad Vegetabilisk Olja) är framställd helt av förnybara komponenter och är fri från PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) och palmolja.
  • Produkten reducerar utsläppet av fossila växthusgaser med cirka 85 procent jämfört med helt fossil diesel.
  • Produkten passar alla dieselmotorer som är godkända för HVO Diesel 100, och passar svenska väderförhållanden vilket innebär att man inte behöver byta bil utan kan bli fossilfri på en gång.
  • HVO100 kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processas för att bli drivmedel för dieselmotorer.