Going by the Åkerihandboken

Åkerihandbok 2021

”Åkerinäringens egen bibel”. Så kallas den årliga Åkerihandboken, uppslagsverket som samlar det mesta om aktuella lagar och regler för oss åkare – men som även används av polis, lärare och elever vid transportgymnasier. Här hittar erfarna och blivande förare regler och checklistor om allt från miljözoner till viltolyckor.

 

Har du koll på hur du bör agera om olyckan är framme och du råkar köra på klövvilt, björn, varg, örn eller utter?

 

Tänk på följande:

  • Behåll alltid fokus på din egen och andras säkerhet. Vägbanan är ingen säker plats.
  • Varna andra förare med varningsblinkers och -trianglar.
  • Om du kan, flytta på ett säkert sätt det döda djuret från vägbanan, alternativt
  • markera olycksplatsen och på vilken sida det skadade djuret flydde.
  • Ring 112, ange om möjligt GPS-position, eller mät avstånd till nästa korsning.
  • Försök aldrig själv göra eftersök eller avliva djuret, om du riskerar att öka djurets lidande.

 

Förbered dig med bra hjälpmedel för att larma polis och varna andra:

 

eller Android https://play.google.com/store/apps/details?id=se.viltolycka.android