Prisjustering 1/11 2021 & 1/1 2022

På grund av stigande drivmedelspriser kommer vi per den 1 november 2021 att justera alla priser som inkluderar drivmedel med 3,5 % på Bygg & Anläggningstransporter.

 

Den 1 januari 2022 görs vår årliga indexjustering enligt T08SÅ12ED Regional distribution exkl drivmedel för våra Fjärr & Distributionstaxor. Höjningen av våra grundtaxor blir 3% där drivmedel debiteras separat och 8,5% där drivmedel är inkluderat i fraktpriset.

Kundspecifika prislistor justeras enligt gällande avtal.

Vad är det som gör att drivmedelspriserna slår rekord nu? Vi frågade Sveriges Åkeriföretags hållbarhetsansvarige, Fredrik Svensson.

Dieselpriset närmar sig 20 kronor. Hur kommer det sig?
 Det finns flera orsaker. Vi har en generell ökad efterfrågan på drivmedel i världen nu när effekten av pandemin minskar och samhället öppnar upp allt mer. Det pressar upp oljepriset. Flera raffinaderier har också minskat sin produktion under pandemin. I Sverige höjdes dessutom reduktionsplikten i augusti vilket gör att drivmedelsleverantörerna måste blanda in mer biodrivmedel, och de kostar generellt mer än de fossila alternativen.

Vad innebär detta för åkerierna?
– Drivmedelskostnaderna ökar förstås, men hur det slår mot verksamheten beror på vilka avtal man har med sina kunder. Det är väldigt viktigt att ha avtal som följer priserna så att transportköparen står för kostnaden och inte åkeriet. I sista ledet slår det förstås mot konsumenterna i form av dyrare varor och tjänster. Men där blir inte skillnaden lika stor som hos åkeriet eftersom transportkostnaden bara utgör en del av varans slutpris.

Inga större risker för åkerierna alltså?
– Har man avtal med drivmedelstillägg som löpande följer index ska det inte påverka lönsamheten mot kund. Har man inte det så påverkas man givetvis negativt. Inom vissa segment är det vanligt att indexuppräkningen sker årsvis, och då kan det förstås också bli tufft när dieselpriset stiger så snabbt. För den svenska industrins globala konkurrenskraft är det ett problem om prisskillnaden är stor gentemot andra länder, särskilt i sektorer där transportkostnaderna utgör en stor del av de totala kostnaderna.

Hur ser det ut framöver?
– Det är bra att förbereda sig på att priserna håller i sig, och kanske ökar ytterligare något. Vid årsskiftet höjs reduktionsplikten igen från nuvarande 26 till 30,5 procent. Så återigen, se till att ha ordning på avtalen!

 

Vi har även frågat en av våra drivmedelsleverantörer, Circle K och dom svarar så här:

DIESEL: Underskott på råolja. Efterfrågan ökar i takt med att Corona restriktioner lättar, men utbudet är begränsat. OPEC valde att inte höja mer än tidigare utlovat (400 000 fat/dag med start i november)

B100: Minskad produktion av RME/FAME (saknas produktionskomponent) skapar underskott.

LNG: Underskott på naturgas. Låga lager i Europa, och Ryssland har svårt att leverera mer.

ED95: Ökade krav på GHG-reduktion i Europa gör att efterfrågan på etanol ökar.

ADBLUE: Ökade produktionskostnader p.g.a. att naturgas används i produktionen.