Vi stöttar ett Skit/Bra projekt!

Skit/Bra

Psykisk ohälsa ökar bland unga. Många lider i tystnad och att våga prata om sitt mående är en del av lösningen. Precis av denna anledning är vi med och stöttar projektet Skitbra. Ett projekt som går ut på att öppna upp dörren för samtal om psykisk hälsa.

 

Flera lokala sportklubbar har tillsammans med Örebrokompaniet initierat projektet som går ut på att ge ungdomar verktyg för att stärka sin mentala hälsa. De belyser vikten av att arbeta proaktivt med sitt mående och söka hjälp innan det går för långt.

 

Ungdomar som ansökt till Skitbra kommer tillsammans med utbildade coacher arbeta med sin mentala hälsa under ett halvårs tid. En stor del av arbetet handlar också om hur deltagarna kan dela med sig av sina kunskaper med andra i sin närhet, för att normalisera samtalet i vardagen. 

 

”Det ligger i linje med vilket företag vi vill vara”

 

För oss är det viktigt att satsa på våra ungdomar. Det ska vara enkelt och helt normalt att arbeta med sin mentala hälsa, och det börjar med att vi vågar prata om det. Därför är vi stolta över att stötta det här projektet. 

 

– Att bidra till att unga får en verktygslåda med sig in i framtiden och blir starka, trygga individer känns helt rätt för oss. Det ligger i linje med vilket företag vi vill vara, säger Ann Sehlin, sälj- och marknadschef. 

 

Vill ni också stötta SkitBra? Läs mer på hemsidan